7 augustus 2020

7 augustus 2020

Alle Loyalis Global Funds opnieuw in de plus!

In juli behaalden alle Loyalis Global Funds een positief rendement. Vooral opkomende markten presteerden goed, zowel aandelen als obligaties.

Juli kende twee gezichten voor wereldwijde aandelen: gedurende de eerste drie weken was er een opwaartse trend, voornamelijk door beter dan verwachte winstcijfers van bedrijven. Gedurende de laatste anderhalve week verdampte de geboekte koerswinst. Dit werd veroorzaakt door een toename in COVID-19 besmettingen (met name in de Verenigde Staten) en de toenemende spanning tussen de VS en China.
Aandelen in opkomende landen kenden wel een goede maand met duidelijk positieve rendementen. Onder andere de productiecijfers van een aantal belangrijke Aziatische economieën lieten herstel zien. Daarnaast is de momenteel zwakkere dollar een ondersteunende factor voor opkomende landen.
Gezamenlijk leidden deze ontwikkelingen tot een positief rendement van 0,3% voor het Loyalis Global Equity SRI Fund.

Het obligatiefonds van opkomende markten kende een vergelijkbare ontwikkeling als het aandelenfonds opkomende markten: (ruim) 3% rendement.
Ook de Europese en Amerikaanse bedrijfsobligatiefondsen behaalden positieve rendementen. Het langzaam stijgende vertrouwen leidt tot geleidelijk afnemende risicopremies op bedrijfsobligaties, hetgeen resulteert in positieve koersontwikkelingen. Overall behaalde het Loyalis Global Interest Plus fund een rendement van 2,3%.

Ook het Loyalis Global Interest Fund heeft een goede maand achter de rug. Beide onderliggende beleggingsfondsen profiteerden van een gedaalde rentestand. Dit resulteerde uiteindelijk in een positief rendement van 2,1%.