16 mei 2019

16 mei 2019

Beleggingsresultaten

De aandelen - Global Equity Fund - hebben in april opnieuw goed gepresteerd en zetten hiermee de trend van het eerste kwartaal voort.

Desondanks lijkt er toenemende druk te ontstaan op de onderhandelingen over het handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China. Dit kan de komende maanden het sentiment op de aandelenmarkt laten kantelen.

Risicovolle obligaties – Global Interest Plus Fund – kenden een relatief rustige maand met een licht positief rendement.

Na de stevige rentedaling in maart, heeft er in april een lichte rentestijging plaatsgevonden, met name voor lange termijn rentes. Deze rentestijging heeft een negatief effect op het rendement van langlopende staatsobligaties – Global Interest Fund, waardoor deze beleggingscategorie in de maand april een negatief rendement heeft behaald.