8 april 2020

8 april 2020

Coronavirus, olieprijs en steunpakketten!

In maart was er sprake van veel schommelingen op de financiële markten. Met name aandelen kregen flinke klappen te verwerken. De verdere verspreiding van het Coronavirus en de misgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Saudi-Arabië hadden een flinke impact op de rendementen.

De onzekerheid had meerdere oorzaken. Enerzijds de verdere verspreiding van het coronavirus dat nu ook in de Verenigde Staten enorme impact heeft. Vermoedelijk leidt dit daar tot de snelste stijging van de werkloosheid ooit; zo hebben in een week tijd meer dan 3 miljoen Amerikanen een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Anderzijds was er het mislukte overleg tussen Saudi-Arabië en Rusland dat leidde tot een flinke daling van de olieprijs van ruim 50%. Heeft de steun van centrale banken en overheden het tij niet doen keren? In het begin van de maand niet: de renteverlaging van de Amerikaanse centrale bank (FED) leidde tot slechts een kortstondige opleving. Aan het einde van de maand brachten de steunpakketten vanuit de overheden wel wat vertrouwen terug. De overall impact op aandelen in ontwikkelde markten (-9,2%) was duidelijk minder groot dan de impact op aandelen in opkomende markten (-18,3%). Hierdoor eindigde het Global Equity SRI Fund maart met een rendement  van -10,6%.

In het Global Interest Plus Fund kreeg met name het opkomende markten obligatiefonds het zwaar te verduren. Europese en Amerikaanse bedrijfsobligaties presteerden beduidend beter, maar hadden desondanks ook te maken met duidelijke verliezen. Dit leidde tot een maandrendement van -7,3%.

Waar de rente in Amerika werd verlaagd door de FED, was er in Europa geen sprake van verdere verlaging door de Europese Centrale Bank (ECB). In Europa zagen we juist een lichte stijging van de rente (als gevolg van het vrijemarktmechanisme), Het overgrote deel van de negatieve rendementen voor staatsobligaties werd veroorzaakt door een ‘sell-off’ op de obligatiemarkten (zoals we die ook op de aandelenmarkten hebben gezien). In onzekere tijden willen beleggers zelfs liever cash dan obligaties. Dit leidt vervolgens tot prijsdalingen. Uiteindelijk kwam het Global Interest Fund uit op -5,2%.

Wanneer we kijken naar de rendementen van het gehele eerste kwartaal van 2020 dan komt de kracht van de ZZP Pensioen lifecycle duidelijk naar voren. Het afbouwen van beleggingsrisico heeft ervoor gezorgd dat het opgebouwde vermogen van klanten die zich vlak voor hun pensioendatum bevinden amper is geraakt door de onzekerheid op de financiële markten. Als jij behoort tot deze groep dan is je ZZP Pensioen met slechts 0,03% gedaald. Indien je pensioendatum verder dan 3 jaar in de toekomst staat gepland, dan is de daling groter omdat je meer in aandelen belegt. Dit betekent meer risico maar ook een hoger rendement op de lange termijn. Je hebt meer tijd om te profiteren van herstel op de financiële markten en je vermogen weer te laten groeien. Bovendien heb je in 2019 juist geprofiteerd van de flinke waardestijging in aandelen.