De Oudedagsreserve (OR)

Als Ondernemer mag je (jaarlijks) fiscaal vriendelijk een deel van je winst reserveren voor je pensioen. Die reservering staat op de balans van je bedrijf en wordt de Oudedagsreserve (OR) genoemd. Je OR mag je “overhevelen” naar een lijfrente zoals het ZZP Pensioen, dan betaal je daarover nu ook geen belasting.

Omdat ZZP Pensioen stopt met haar dienstverlening is het vanaf 23 november 2022 niet meer mogelijk om nieuwe stortingen te doen. De laatste stortingsmogelijkheid is uiterlijk dinsdag 22 november 2022.

Heb je nog niet besloten wat er met je opgebouwde kapitaal moet gebeuren omdat ZZP Pensioen stopt? Maak dan jouw keuze in ‘Mijn ZZP Pensioen’.

Hoe werkt de OR?

De Oudedagsreserve is een boekhoudkundige reserve die op de balans van jouw bedrijf staat. Door een toevoeging aan de OR te doen is de winst waarover je belasting betaalt lager. Daardoor betaal je minder inkomstenbelasting.

Je mag maximaal 9,44% van je winst, met een maximum van €9.632,00 toevoegen aan je OR.

Ga je met pensioen of stop je eerder met je bedrijf dan moet je over het de OR alsnog belasting betalen. Maar die belasting kun je weer uitstellen door een bedrag ter hoogte van je OR te storten in een lijfrente, zoals je ZZP Pensioen.

De OR overhevelen naar het ZZP Pensioen. Hoe doe ik dat?

Vraag aan je boekhouder of je een Oudedagsreserve opbouwt.

 Besluit hoeveel je wilt overhevelen

Stem met je boekhouder af met welk bedrag je de oudedagsreserve op je bedrijfsbalans vermindert. Dat kan de volledige of een deel van de oudedagsreserve zijn. Over dit bedrag zou je belasting moeten betalen. Om dat te voorkomen, stort je dat bedrag in het ZZP Pensioen. Wat je namelijk inlegt in je ZZP Pensioen, kun je aftrekken van je inkomsten voordat hierover inkomstenbelasting wordt gerekend. Per saldo betaal je op dat moment dus geen belasting.

Vul je aangifte Inkomstenbelasting in

Geef op je aangifte inkomstenbelasting aan met welk bedrag jouw Oudedagsreserve is afgenomen en dat je het bedrag hebt gestort in het ZZP Pensioen.

Waarom zou ik mijn OR storten in het ZZP Pensioen?

Je gaat belasting betalen als jouw fiscale oudedagsreserve afneemt. Met die afnames krijg je te maken als je stopt als ondernemer, minder uren gaat werken of de AOW-leeftijd bereikt. Ook als je overlijdt, krijgen jouw nabestaanden te maken met een verplichte afname.

Wanneer er sprake is van een verplichte afname, moet er belasting worden betaald. Tenzij je je OR overhevelt naar een lijfrente zoals het ZZP Pensioen. De belasting die je moet betalen over de OR-afname valt dan weg. Je betaalt pas belasting als je met het kapitaal op je ZZP Pensioen een uitkering aankoopt. Doe je dat vanaf je AOW-leeftijd, dan is het belastingtarief lager dan ervoor. Lees hier meer over de belastingtarieven.

Je betaalt nu geen belasting in één keer over de afname van je OR

Je betaalt later als je ZZP Pensioen wordt uitgekeerd, belasting over je uitkeringen

Laat je je ZZP Pensioen vanaf je AOW-leeftijd uitkeren, dan is het belastingtarief lager dan ervoor

De voorwaarden om een OR op te bouwen

  • Je bent ondernemer (eenmanszaak, VOF, maatschap)
  • In januari heb je nog niet de AOW-leeftijd bereikt
  • Je maakt met je bedrijf winst
  • Je mag jaarlijks 9,44% van je winst, met een maximum van €9.632,00
    toevoegen aan je OR
  • Jouw OR mag niet hoger zijn dan het ondernemingsvermogen
  • Je werkt minimaal 1225 uur als ondernemer (urencriterium)
  • Ieder jaar moet je de OR bij je belastingaangifte melden

Nog ruimte over?

Naast het overhevelen van je OR naar het ZZP Pensioen heb je misschien nog meer fiscaal voordelig te storten op je ZZP Pensioenrekening. Kijk ook eens naar je jaar- of reserveringsruimte.