Deelnemersraad

Sinds 2016 heeft ZZP Pensioen een deelnemersraad, bestaande uit vijf zzp’ers. Met als doel de wensen en behoeften van bestaande en toekomstige deelnemers onder de aandacht brengen bij a.s.r. Ook fungeert de deelnemersraad als klankbord bij nieuwe ontwikkelingen van ZZP Pensioen. En als adviseur over hoe de informatievoorziening richting deelnemers beter kan. Samen met het bestuur van ZZP Pensioen, bestaande uit vertegenwoordigers van zelfstandigenorganisaties die ZZP Pensioen mede hebben opgezet, adviseren ze a.s.r. ten aanzien van verbeteringen.