10 maart 2021

10 maart 2021

Gewijzigde Prospectus

Duurzaamheidskenmerken nu ook in het Prospectus. Per 10 maart 2021 is de Verordening met betrekking tot informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector van toepassing. Deze Verordening is beter bekend als de “Sustainable Finance Disclosure Regulation” (SFDR).

Duurzaamheidskenmerken

De SFDR heeft tot doel om meer transparantie te geven over de mate waarin duurzaamheidskenmerken en de beheersing van duurzaamheidsrisico’s zijn geïntegreerd in de beleggingsprocessen en in de financiële producten van de financiële ondernemingen, die onder de SFDR vallen. De beleggingsfondsen van ZZP Pensioen van a.s.r. Vermogensbeheer N.V. (ASR VB) zijn financiële producten in de zin van de SFDR.

 

De informatie over duurzaamheid moet worden opgenomen in de:

• Precontractuele product documentatie en periodieke rapportage van- en over een financieel product

• Op de website van een onderneming die onder de SFDR valt. Het betreft hier informatie over de onderneming zelf en over haar producten

• Periodieke rapportages. Deze verplichting treedt in werking vanaf 1 januari 2022

 

 

Verder moet een financiële onderneming in de zin van de SFDR, zoals ASR VB, haar producten classificeren als:

• Financiële producten die onder andere ESG kenmerken promoten (de zgn. art. 8 producten), of als

• Financiële producten met een duurzaam beleggingsdoel (de zgn. art. 9 producten)

• Overige financiële producten (de zgn. art. 6 producten)

In de precontractuele informatie over deze producten en in de periodieke rapportages bij deze producten dient deze indeling te worden opgenomen. Verder dient aan de hand van een verplicht wettelijk format nadere informatie te worden gegeven over de wijze waarop duurzaamheidskenmerken worden gepromoot of in het geval het product een duurzame belegging beoogt, hoe dit duurzame doel wordt bereikt.

 

 

Wijzigingen van het prospectus Loyalis Global Funds en de classificatie van de fondsen van a.s.r. vermogensbeheer:

Loyalis Global Interest Fund

Om te voldoen aan de eisen uit de SFDR hebben wij het prospectus van het Loyalis Global Interest Fund aangepast. Wij hebben dit fonds aangemerkt als een fonds dat onder andere ESG kenmerken promoot in de zin van art. 6 SFDR.

Loyalis Global Interest Plus Fund

Om te voldoen aan de eisen uit de SFDR hebben wij het prospectus van het Loyalis Global Interest Plus Fund aangepast. Wij hebben dit fonds aangemerkt als een fonds dat onder andere ESG kenmerken promoot in de zin van art. 8 SFDR.

Loyalis Global Equity SRI Fund

Om te voldoen aan de eisen uit de SFDR hebben wij het prospectus van het Loyalis Global Equity SRI Fund aangepast. Wij hebben dit fonds aangemerkt als een fonds dat onder andere ESG kenmerken promoot in de zin van art. 8 SFDR.

 

Deze informatie vind je terug in onze Prospectus.

 

 

Hoe wordt jouw geld bij ZZP
Pensioen belegd?

Jij hoeft alleen te bepalen hoeveel je in wilt leggen