9 juni 2020

9 juni 2020

Herstel zet door!

In mei heeft het herstel van de financiële markten, dat in april was ingezet, een vervolg gekregen. Risicovolle beleggingen behaalden positieve rendementen.

Aandelenmarkten

Na de eerdere dip is er inmiddels sprake van een stijgende trend op de aandelenmarkten van ontwikkelde landen. Zo staat de Amerikaanse technologie index NASDAQ inmiddels alweer ruim boven de stand van 1 januari. Ook de brede S&P 500 benadert inmiddels weer het niveau van het begin van het jaar. Op de achtergrond blijft het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China echter duidelijk aanwezig.
De Europese aandelenmarkt herstelt minder snel, maar laat inmiddels ook een stijgende trend zien. Het herstel van aandelen in opkomende markten had in mei een kleine terugval. Overall behaalde het Global Equity SRI Fund een positief rendement van 2,0%.

 

Bedrijfsobligaties

Ook het Global Interest Plus Fund gaf in mei een vervolg aan de stijgende lijn. Waar het opkomende markten obligatiefonds in april achterbleef ten opzichte van Europese en Amerikaanse (bedrijfs)obligaties, is het in mei juist koploper wat betreft de positieve rendementen (+6,1%). Ook Europese bedrijfsobligaties (+0,3%) en Amerikaanse bedrijfsobligaties (+1,6%) behaalden een positief rendement in mei. Gezamenlijk behaalden de onderliggende fondsen in mei een positief rendement van 2,6%.

 

Staatsobligaties

Het Global Interest Fund kreeg te maken met een stijgende rente voor Europese staatsobligaties. Deze hogere rente leidt tot een lagere waardering en dus behaalde het langlopende, Europese staatsobligatiefonds een negatief rendement. Het wereldwijde obligatiefonds behaalde wel een kleine plus, maar dat was niet voldoende om het Europese staatsobligatiefonds te compenseren. Dit heeft geleid tot een daling van -1,1% voor het Interest Fund.

Klik hier voor een totaaloverzicht van de beleggingen van 2020.

Wanneer wordt jouw volgende inleg belegd? Check hier alle beleggingsdata.