19 maart 2019

19 maart 2019

Hoe verder na pensioenoverleg? En wat betekent dat voor ZZP’ers?

Eind 2018 is uitgebreid gedebatteerd over de toekomst van het pensioenstelsel in Nederland. Tot een pensioenakkoord is het nog niet gekomen.

In de debatten kwam pensioenopbouw voor ZZP’ers volop aan bod. Wel of niet pensioen voor ZZP’ers verplichten? Vakbonden en een aantal politieke partijen zijn voor verplicht pensioen. Het kabinet en de werkgeversorganisaties, inclusief een aantal ZZP-organisaties willen dit juist niet. Zij willen ZZP’ers stimuleren om pensioen op te bouwen, zonder het verplicht te stellen.

En nu?

Begin februari stuurde het kabinet een brief naar de Tweede Kamer over hoe nu verder te gaan. Met deze brief keert ze in feite terug naar haar oorspronkelijke plan uit het regeerakkoord:

  • persoonlijke pensioenvermogens met een collectieve buffer,
  • de afschaffing van de doorsneesystematiek en
  • de introductie van een keuzemogelijkheid om één bedrag ineens op te nemen op de pensioendatum.

In het regeerakkoord wordt echter met geen woord gesproken over (verplicht) pensioen voor ZZP’ers.

Onderzoek: ZZP’ers bouwen zelf pensioen op

Uit eigen onderzoek van stichting ZZP Nederland, Stichting PZO en ZZP Pensioen blijkt dat het merendeel van de ZZP’ers zelf een reserve opbouwt voor het pensioen. Ze doen dat op een manier die past bij het ondernemerschap: individueel, flexibel en met behoud van zeggenschap over het eigen vermogen. Zelfstandigen willen keuzevrijheid in uitkeringsdatum en uitkeringsduur. Tegelijkertijd heeft men wel oog voor collectief beleggen en collectief kosten delen, want dat beperkt de kosten en verhoogt het rendement.

Dit onderzoek van stichting ZZP Nederland, Stichting PZO en ZZP Pensioen spreekt verplichtstelling voor ZZP’ers tegen. Het pensioendenken van ZZP’ers is bovendien ook complexer. Ondanks dit inzicht betekent het mislukken van het pensioenakkoord helaas dat er voorlopig nog geen einde komt aan de discussie over een verplicht ZZP pensioen.

De stichtingen voor ZZP’ers en ZZP Pensioen volgen de ontwikkelingen met veel belangstelling en blijven zich inzetten voor een pensioenoplossing die past bij het ondernemerschap.