Hoe werkt de pensioencalculator?

Om je een indicatie te geven van jouw pensioenkapitaal op de einddatum hebben we 3 scenarioberekeningen voor je gemaakt. Bij de scenario’s kijken we voorruit. Op basis van historische data proberen we een inschatting te maken hoe de beleggingen zich zullen ontwikkelen als we deze vanaf tot jouw pensioendatum worden aanhouden. Daarbij houden we rekening met de life cycle. De life cycle bestaat uit drie onderliggen fondsen:
1. Loyalis Global Equity Fund: aandelen wereldwijd
2. Loyalis Global Interest Plus Fund: bedrijfsobligaties wereldwijd
3. Loyalis Global Interest Fund: staatsobligaties wereldwijd

Daarnaast geven we je een indicatie van de uitkering die jij op de einddatum kunt aankopen met jouw ZZP Pensioen.

Hoe berekenen wij jouw ZZP Pensioenkapitaal?

We weten niet zeker wat de rendementen van de fondsen in de toekomst zijn. Daarom gebruiken we rendementen uit het verleden van de ZZP Pensioen fondsen, om de voorbeeldrendementen per fonds te bepalen.
Bij het pessimistische scenario rekenen we met rendementen waarbij de kans van 97,5% dat het daadwerkelijk rendement hoger is. We gaan daarbij uit van een beleggingshorizon van 20 jaar. Is jouw duur tot de pensioendatum korter, dan loop je een groter risico. Het pessimistische scenario is dus niet het laagst denkbare scenario. Bij het conservatieve scenario rekenen we op basis van 4% rendement.
Het historische scenario is gebaseerd op de gemiddelde rendementen van de ZZP lifecycle fondsen vanaf aanvang van het fonds.
De voorbeeldrendementen van de verschillende scenario’s tot de pensioendatum vind je in de tabel hiernaast.

ZZP Pensioen life cycle en voorbeeld rendementen

Looptijd
 
 
 
 
 
Life
 
cycle
 
verdeling
 
 
 
 
 
Voorbeeld rendementen (peildatum 15-04-2021) 

 

 

 

Jaren           Global     Global   Global           Pessimistisch     Conservatief     Historisch      
tot jouw           Equity    Interest   Interest           scenario     scenario     scenario      
pensioen           Fund    Plus   Fund                              
                 Fund                                  
                                                   
>20 jaar           80%   10%   10%           3,88%     4,00%     7,55%      
19-15 jaar           70%   20%   10%           3,63%     4,00%     7,00%      
14-12 jaar           60%   20%   20%           3,39%     4,00%     6,64%      
11-9 jaar           50%   20%   30%           3,15%     4,00%     6,27%      
8-7 jaar           40%   20%   40%           2,90%     4,00%     5,91%      
6-5 jaar           30%   20%   50%           2,66%     4,00%     5,55%      
4-3 jaar           20%   20%   60%           2,41%     4,00%     5,19%      
<3 jaar           10%   10%   80%           2,16%     4,00%     5,02%      

 

Let op!
De getoonde rendementen zijn een indicatie op basis van een 20 jaars horizon. Wordt over een kortere periode belegd dan wordt het risico op koersfluctuaties hoger naarmate de looptijd van de beleggingen korter is. Jaar op jaar kan er bijvoorbeeld best op de aandelenmarkt een schommeling van -20% voorkomen. Deze wordt meestal na verloop van tijd goed gemaakt, maar bij een korte beleggingsperiode kan zo’n toevallige schommeling het resultaat aan het eind van de periode nadelig beïnvloeden.

In de berekening van de voorbeeld pensioenkapitalen wordt rekening gehouden met de kosten van ZZP Pensioen. De hierboven getoonde rendementen zijn bruto rendementen, inclusief kosten. Daarnaast gaan we in de berekening van het pensioenkapitaal uit van jaarlijkse herbalancering.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomstUw rendement hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product aanhoudt. Het huidige marktsentiment kan de waarde van uw belegging beïnvloeden.

Hoe berekenen wij de bruto uitkering per maand?

Op basis van het opgebouwde kapitaal op je pensioendatum berekenen we wat je maandelijks bruto zou kunnen ontvangen. Het bedrag dat je ziet is niet zeker. Dat kan hoger of lager zijn.

Je kunt in de pensioencalculator kiezen voor een uitkering van 10, 15 of 20 jaar en voor levenslang. Die keuze heeft invloed op de hoogte van je uitkering.

Ook voor het berekenen van je maandelijkse uitkering gebruiken we een rente. Deze rente is afhankelijk van hoelang je de maandelijkse uitkering wilt ontvangen

Aantal jaren

Rente

10 jaar
-0,51%
15 jaar
-0,57%
20 jaar
-0,54%
Levenslang
-0,51%

In de berekening houden wij rekening met de huidige kosten van ons uitkeringsproduct. De bank, beleggingsinstelling of verzekeringsmaatschappij waar jij op je pensioendatum met jouw opgebouwd ZZP Pensioenkapitaal je uitkering aankoopt kies je zelf. Deze kosten en de hoogte van je uitkering kan daardoor straks afwijken van deze berekening. Enkele maanden voor je pensioendatum informeren wij je over je uitkeringsmogelijkheden.

Hoe berekenen wij de netto uitkering per maand?

Wij houden voor de berekening van jouw netto uitkering rekening altijd met 37,10% belasting. Dit is slechts een voorbeeld percentage.

Hoeveel jij straks als je ZZP pensioen daadwerkelijk netto ontvangt is afhankelijk van jouw totale inkomen. Ontvang je dan AOW? Dan telt die mij in jouw totale inkomen. Daarnaast is jouw netto uitkering afhankelijk van de belastingpercentages die gelden als jij je ZZP Pensioen laat uitkeren.

Hier zie je de percentages voor 2022. Op de site van de belastingdienst vind je meer informatie over de inkomstenbelasting.

Inkomsten in box 1 – tot AOW-leeftijd

IB Schijf 1 (tot €69.399,00)
37,07%
IB Schijf 2 (vanaf €69.399,00)
49,50%

Inkomsten in box 1 – AOW-leeftijd bereikt en geboren na 1 januari 1946 en vóór 1 september 1953

IB Schijf 1 (tot €35.4730,00)
19,17%
IB Schijf 2 (€35.4730,00 t/m €69.399,00)
31,10%
IB Schijf 3 (vanaf €69.399,00)
49,50%