Hoe wij beleggen

Wij houden bij onze beleggingsbeslissingen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren. Meer informatie hierover lees je in deze verklaring: Principal adverse impacts statement (PAI), bijgewerkt per 1 januari 2022. Daarnaast geven we openheid over de ESG-kenmerken van onze beleggingsfondsen en mandaten. Hierover lees je meer in Artikel 10 van de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (EU) 2019/2088 van 27 november 2019). ​

Het Loyalis Global Equity SRI Fund fonds bestaat uit twee fondsen:

8 uitgesloten industrieën

We beleggen niet langer in aandelen van bedrijven die zich in de volgende 8 industrieën bevinden: alcohol, gokindustrie, tabak, wapens (militaire wapens en wapens voor burgers), kernenergie, porno en genetisch gemodificeerde organismen.

25% meest duurzaam

Alleen de 25% duurzaamste bedrijven per sector selecteren we. De duurzaamheidsscore wordt bepaald aan de hand van een aantal thema’s, zoals CO2-uitstoot, Klimaatverandering, Vervuiling, Afvalbeleid, en Sociaal Beleid. Per thema wordt jaarlijks onderzocht hoe het bedrijf scoort op duurzaamheid.

Controversieel?

We screenen tot slot de bedrijven voortdurend op betrokkenheid bij controverses. Dit kan onder meer gaan over belastingontduiking, misbruik van privacy of schending van arbeidsomstandigheden. Bedrijven die betrokken zijn bij deze controverses, worden uitgesloten.