31 juli 2018

31 juli 2018

Interview Alexandra Gerny – Betrokkenheid van de ZZP belangenorganisaties

Alexandra Gerny is zelfstandig coach en consultant, met name gericht op advocaten, architecten en andere vrije beroepen. Zij is sinds 2015 deelnemer aan het ZZP Pensioen en is ook lid van de deelnemersraad.

ZZP organisaties: belangrijk voor ZZP Pensioen

“Ik vind de betrokkenheid van de ZZP belangenorganisaties bij het ZZP Pensioen zeker van toegevoegde waarde. De stichting ZZP Nederland, PZO ZZP en Zelfstandigen Bouw bewaken de pensioenbelangen van de ZZP’ers, niet alleen contractueel maar ook inhoudelijk. ZZP’ers zijn ondernemers en voor mij als ondernemer is het belangrijk dat wij invloed kunnen uitoefenen. Niet alleen op ons werk maar ook op werk gerelateerde zaken, zoals pensioen. De ZZP organisaties maken dat mede mogelijk. Daarnaast vormen zij een zeer belangrijke lobbypartij naar de wetgever in Den Haag. Ook op die manier hebben ZZP’ers invloed en denken we mee over pensioen”.

ZZP Pensioen: een stevig pensioenfundament voor ondernemers

“Tijdens de informatiebijeenkomsten over het ZZP Pensioen merkte ik dat er door de ZZP organisaties intensief was meegedacht over het ZZP Pensioen. Er staat een stevig pensioenfundament, waarin alle belangrijke pensioenaspecten zijn verwerkt: het wereldwijd én verantwoord beleggen om risico’s zoveel mogelijk te spreiden en het geleidelijk afbouwen van het beleggingsrisico naarmate je dichter bij je pensioendatum komt.
Ook is het ZZP Pensioen een pensioenoplossing die past bij de ondernemer. Ik bepaal zelf wat en wanneer ik inleg, ik bepaal zelf mijn pensioendatum en hoe lang ik laat uitkeren.  Ik zit zelf aan het stuur.
In vergelijking tot andere aanbieders wordt er door het ZZP Pensioen veel meer informatie gegeven over fiscale voordelen voor ondernemers: hoe werkt de FOR en hoe gebruik je de jaar- en reserveringsruimte. Die informatie kun je allemaal gratis op de website zzppensioen.nl vinden”.

De deelnemersraad heeft invloed

“Als deelnemersraad kunnen we echt invloed uitoefenen. Het is ons gelukt om het verantwoorde beleggen in 2017 te introduceren en we zijn hierin veel verder gegaan dan andere aanbieders.
De deelnemersraad bestaat uit 5 personen, die overigens van mening kunnen verschillen. Maar dat scherpt onze mening. Er wordt goed gediscussieerd met als gevolg dat nuances ook worden meegenomen.
Als deelnemersraad zijn we zowel bij de samenstelling van het ZZP Pensioen als bij de communicatie over het ZZP Pensioen betrokken. Het is belangrijk om je doelgroep goed te kennen en dat je nauw bij je doelgroep betrokken bent. Ik voel me als lid van de deelnemersraad een vertegenwoordiger van de doelgroep ZZP’ers en in die hoedanigheid wil ik meedenken en meebeslissen”.

Als deelnemersraad ben je op verschillende lagen actief

“De  betrokkenheid van de ZZP organisaties en het hebben van een deelnemersraad heeft mijn keuze voor het ZZP pensioen beïnvloed. Ik vind het belangrijk om mee te kunnen denken en invloed uit te oefenen. Ik heb ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Maar daar kan ik niet meedenken of meebeslissen. Bij ZZP Pensioen voel ik mij naast klant ook een echte deelnemer: ik ben op verschillende lagen actief, zowel als klant, als deelnemer én als vertegenwoordiger van de ZZP’ers”.