25 mei 2018

25 mei 2018

Interview Patrice de Bruin – Beleggen met het ZZP Pensioen

Patrice de Bruin is freelance marktonderzoeker en heeft sinds 2016 een ZZP Pensioen. Patrice is ook lid van de deelnemersraad van ZZP Pensioen. Het onderwerp van het gesprek: beleggen met je ZZP Pensioen.

“Welke overwegingen ik heb gemaakt voordat ik heb gekozen voor mijn pensioenoplossing? De lage kosten, de goede spreiding van de beleggingen en de geleidelijke afbouw van het beleggingsrisico richting je pensioendatum zijn voor mij belangrijk. Op basis hiervan heb ik voor het ZZP Pensioen gekozen”.

Het risico van beleggen

“Ik schrik niet van beleggingsrisico’s. Sterker nog: het was voor mij belangrijk dat er beleggingsrisico is. Want beleggingsrisico betekent een kans op een hoger rendement dan op een spaarrekening. In de vergelijking met andere aanbieders heb ik bewust gekozen voor meer aandelen in het begin. Want dat geeft een hogere kans op meer rendement.
Sparen levert mij niets op. En is dan ook niet geschikt voor pensioen. Ik bouw mijn pensioen over een langere tijd op. Daar past beleggen beter bij.
En omdat pensioen over een langere tijd wordt opgebouwd, hoef ik niet iedere maand te zien of de koersen omhoog of omlaag zijn gegaan”.

Afbouw van het beleggingsrisico

“Naarmate je pensioendatum dichterbij komt, wordt het beleggingsrisico heel geleidelijk in stapjes afgebouwd. Ik vind dat om twee redenen belangrijk: geleidelijk afbouwen is minder risicovol dan binnen bijvoorbeeld 1 jaar afbouwen. En met stap voor stap afbouwen blijf je nog wat langer beleggen in aandelen, wat een hogere kans op rendement betekent”.

Informatie over beleggen in ZZP Pensioen

“De informatie over het beleggen vind ik helder. In het eBook ‘Hoe belegt Loyalis jouw ZZP Pensioen’ wordt in lekentaal uitgelegd hoe mijn geld wordt belegd. Alleen het hoofdstuk over de beheersing van het renterisico vond ik wat ingewikkelder. Ik moest het een paar keer lezen voordat ik het echt begreep. Maar toen vond ik het eigenlijk wel belangrijk: op het einde van de opbouwfase is 80% in obligaties geïnvesteerd. De waarde van obligaties stijgt wanneer de rente omlaag gaat, en dat beschermt het kapitaal. Als de rente omhoog gaat, daalt de waarde van obligaties. De rente kan dus uitkeringspieken en -dalen veroorzaken. Om dit te voorkomen, is er in het ZZP Pensioen een methodiek ingebouwd, met als resultaat een stabielere uitkeringshoogte. Hoewel ik dit een ingewikkeld onderdeel vind, toont dit voor mij wel aan, dat er goed over pensioenbeleggen is nagedacht”.