iShares MSCI World SRI UCITS ETF

Het fonds belegt in aandelen en streeft ernaar de prestatie van een index te volgen die is samengesteld uit bedrijven in ontwikkelde markten.  Deze markten voldoen aan bepaalde ecologische, sociale en governance criteria (ESG).

 

Waarom dit fonds?

1. Toegang verkrijgen tot wereldwijde markten via bedrijven met uitstekende ESG-scores die nauwelijks betrokken zijn bij controverses.
2. Er wordt gefilterd op blootstelling aan bedrijven die actief zijn in sectoren als controversiële wapens, kernwapens, tabak, civiele vuurwapens, conventionele wapens, alcohol, gokken, pornografie, kernenergie en genetisch gemodificeerde organismen.
3. Met uitgebreidere criteria voor milieu door aanvullende filtering van bedrijven die betrokken zijn bij de sectoren: ketelkool, oliezanden, olie en gas, energieopwekking en ketelkool- en oliezandreserves.

Kerngegevens

Regio Wereldwijd
Beleggingscategorie Aandelen
Basisvaluta US Dollar
Valutarisico Ja
Actief of passief Passief
MSCI gewogen gemiddelde ESG-score (07 februari 2020) 8,0
Aantal posities (07 februari 2020) 371
Uitkerend/ herbeleggend Herbeleggend
Herwegingsfrequentie Eens per kwartaal
ISIN code IE00BYX2JD69
Introductiedatum fonds 12-10-2017
Benchmark MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index