Het proces bij kapitaaloverdracht (PSK)

Voor het overdragen van kapitaal hebben verschillende financiële aanbieders afspraken gemaakt. Dit om er voor te zorgen dat jouw kapitaal correct en zo spoedig mogelijk overgedragen kan worden. Deze afspraken zijn vastgelegd in het zogenaamde Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). ZZP Pensioen van A.S.R. Vermogensbeheer N.V. handelt conform de voorschriften van dit protocol.

Wil je een kapitaal overdragen?
Naast jouwzelf moeten er dan twee partijen wat doen. Dat is de financiële instelling waar jouw kapitaal staat dat je wilt (overdragen) en de financiële instelling naar wie jij jouw opgebouwde lijfrentekapitaal wilt laten overboeken (ontvanger).

Kapitaaloverdracht naar je ZZP Pensioen

Hieronder leggen we uit hoe een PSK overdacht verloopt als jij een opgebouwde lijfrentekapitaal dat je ergens anders (de overdrager) hebt opgebouwd wilt overboeken naar ZZP Pensioen (de ontvanger).

Je meldt aan de overdrager dat je de waarde van jouw lijfrenteproduct wilt overdragen naar jouw ZZP Pensioen.

CLOSED
+ meer uitleg
Geef daarbij duidelijk aan je polisnummer en het product dat je wilt overdragen en ons rekeningnummer aan.

Wil je snel en eenvoudig een kapitaal naar jouw ZZP Pensioen laten overschrijven? Gebruik dan ons overschrijfformulier. Vul deze in combinatie met een kopie identiteitsbewijs en stuur dit op naar jouw verzekeraar, bank of beleggingsinstelling. dan kunnen ze jouw aanvraag direct in behandeling nemen.

De overdrager laat jou weten welke aanvullende documenten of gegevens hij van jou nodig heeft.

CLOSED
+ meer uitleg
Deze vind je ook op de website van de overdrager. Bijvoorbeeld een kopie ID, bewijs van in leven zijn of een expliciet akkoord op de overdrachtswaarde.

Geef ook jouw betalingskenmerk van ZZP Pensioen door aan de instelling die overdraagt.
Jouw betalingskenmerk is jouw deelnemernummer met daarachter “-PSK”. Jouw deelnemernummer kun je vinden in je ZZP Pensioen deelnemersportaal, onder “Persoonlijke gegevens” zie je als laatste jouw deelnemernummer staan. Zet achter dit jouw deelnemernummer “-PSK” dan heb je jouw betalingskenmerk. Let op! Als er géén betalingskenmerk bij jouw overboeking vermeld wordt, kunnen we jouw kapitaal niet toewijzen aan jouw ZZP Pensioen en boeken we het terug.

Als de overdrager alle noodzakelijke gegevens heeft ontvangen, vult hij het PSK-Formulier in en stuurt het rechtstreeks naar ZZP Pensioen.

CLOSED
+ meer uitleg

Het PSK-Formulier hebben financiële instellingen nodig om herkomst, fiscaal regime en historie van het lijfrentekapitaal vast te stellen en vast te leggen.

De overdrager boekt jouw kapitaal rechtstreeks naar ZZP Pensioen over.

CLOSED
+ meer uitleg

Dit gebeurd binnen 14 dagen nadat de overdrager alle noodzakelijke gegevens heeft ontvangen. Als de 14e dag in het weekend of op een feestdag valt, dan geldt de eerstvolgende werkdag als 14e dag.

Rentevergoeding
Omdat de overboeking tijd vergt zijn er in het protocol afspraken gemaakt over de rentevergoeding waar jij recht op hebt. Deze zijn:
  • Wordt het kapitaal binnen bovengenoemde 14 dagen overgemaakt, dan heb jij recht op rente conform het rentebeleid van de overdrager.
  • Wordt het kapitaal binnen bovengenoemde 14 dagen overgemaakt, dan heb jij recht op rente conform het rentebeleid van de overdrager.
  • Duurt het langer dan 14 dagen, dan is de overdrager jou een rentevergoeding verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De wettelijke rente voor niet-handelstransacties is . Deze rente wordt samen met jouw kapitaal overgedragen aan ZZP Pensioen.

Let op! Er is een aantal overdragers die regelmatig niet aan de eis kunnen voldoen om uiterlijk 14 dagen na ontvangst van alle noodzakelijke gegevens het opgebouwde kapitaal over te maken aan de ontvanger. Dit doet zich vooral voor bij beleggingsondernemingen die een vaste handelsdag in maand hebben. Hierbij wordt op de eerst mogelijke handelsdag na ontvangst van alle noodzakelijke gegevens de beleggingen te gelde gemaakt waarna opvolgend het kapitaal wordt overgemaakt aan de ontvanger. Voor de berekening van de wettelijke rente gaan de 14 dagen pas in op het moment van de eerst volgende verkoopdatum nadat alle noodzakelijke gegevens zijn ontvangen.

Dit kan zich ook voordoen bij ZZP Pensioen. ZZP Pensioen heeft ook één vaste handelsdag per maand. Alleen op die dag kunnen wij voor jou ZZP Pensioenbeleggingen aankopen en verkopen. Ook wij vergoeden indien we hierdoor niet binnen 14 na ontvangst van de noodzakelijke gegevens de overdracht kunnen voldoen, de wettelijke rente 14 dagen na de mogelijke eerst volgende verkoopdatum. Wij verwijzen u tevens na paragraaf 4.3 van onze prospectus. Opdrachten die wij uiterlijk 16:00 uur hebben bereikt op de zesde werkdag voorafgaand aan de laatste handelsdag van de maand worden op de eerste handelsdag van de nieuwe maand uitgevoerd.

Zodra ZZP Pensioen jouw kapitaal ontvangt, zie je deze storting terug in jouw ZZP Pensioenportaal.

CLOSED
+ meer uitleg

In je ZZP Pensioenportaal zie je jouw kapitaal terug en hoe wij het voor jou belegd hebben.

Kapitaaloverdracht naar een andere aanbieder

Bovenstaande stappen zijn hetzelfde in de omgekeerde situatie. Dus bij een overdracht van jouw ZZP Pensioen naar een andere financiële instelling.

Wij hebben dan de volgende documenten van je nodig:

  • Een volledig ingevuld en ondertekend overdrachtsformulier
  • Een goed leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs (een kopie van een rijbewijs is niet voldoende)