Klachtenregeling

Wij doen er alles aan om je optimaal van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat onze dienstverlening niet naar jouw tevredenheid is. Dan kun je een klacht indienen. Na ontvangst van jouw klacht streven wij ernaar om de klacht binnen 10 werkdagen af te handelen en je schriftelijk te informeren.

Onze klachtenregeling

Wij hanteren de volgende definitie voor het klachtenbeleid:
Een klacht is een mondelinge of schriftelijke uiting van een verwachting van een klant waaraan niet is voldaan, en waarbij een reactie van ons wenselijk is.

Wanneer jouw klacht over een specifieke afdeling gaat, kun je jouw reactie direct richten aan de betrokken afdeling. Het is het beste dit zo snel mogelijk te doen. Kom je met deze afdeling niet tot overeenstemming, dan kun je de directie van ASR Vermogensbeheer N.V. een brief of e-mail sturen. Voor klachten die gericht zijn aan onze directie houden wij een ruimere reactietermijn aan van 1 maand.

KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening)


Als je niet naar tevredenheid door onze directie bent geholpen, dan kun je contact opnemen met het KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). Je moet dan wel eerst samen met ASR Vermogensbeheer N.V. hebben geprobeerd om een oplossing te vinden via de eerder beschreven klachtenregeling. Die kun je dus niet overslaan. Voor KiFiD-klachten geldt een reactietermijn van maximaal 3 maanden.

Het adres is: Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. KiFiD is ingesteld door banken, verzekeraars, intermediairs, vermogensbeheerders en andere financiële dienstverleners. Het is een door de Minister van Financiën erkende onafhankelijke geschilleninstantie. Meer informatie kun je vinden op www.kifid.nl.

Een klacht indienen

Je kunt jouw klacht telefonisch, per post, per mail of via een klachtenformulier aan de betrokken afdeling voorleggen. Om jouw klacht zo goed mogelijk te kunnen behandelen hebben wij jouw gegevens nodig. Vermeld daarom in jouw brief of e-mail altijd de volgende gegevens:

  • je naam
  • je adres
  • je deelnemersnummer
  • een duidelijke omschrijving van jouw klacht
  • een duidelijke vermelding van het woord ‘KLACHT’ op de envelop of in het onderwerp van jouw e-mail

Per post

ZZP Pensioen
Postbus 2830
6401 DH Heerlen

Per e-mail

Stuur je klacht per e-mail naar:
info@zzppensioen.nl

Per telefoon

Geef je klacht telefonisch door op nummer 045 645 93 70