Hoe beheersen wij het renterisico?

Op je pensioendatum koop je met jouw opgebouwde ZZP Pensioenkapitaal een maandelijkse uitkering aan. De lange termijn rente die dan geldt, bepaalt grotendeels de hoogte van jouw uitkeringen. Deze uitkering wordt onder andere vastgesteld aan de hand van de marktrente van dat moment. Als de marktrente laag is, dan kun je met jouw kapitaal een lagere uitkering inkopen. Is de rente hoog, dan krijg je met hetzelfde kapitaal een hogere uitkering. Dit heet ‘renterisico’.

Let op

ZZP Pensioen is gestopt met haar dienstverlening. Het is niet meer mogelijk om een nieuwe rekening aan te vragen of te storten.

Minder renterisico

Met de life cycle van het ZZP Pensioen wordt het renterisico sterk beperkt. In de laatste jaren voor je pensioendatum wordt er steeds meer belegd in veilige, langlopende Euro staatsobligaties met een gemiddelde looptijd van meer dan 20 jaar. Hiermee matchen we de opbouw van jouw kapitaal met de (rentegevoeligheid van de) uitkeringen die je vanaf je pensioendatum ontvangt. De waarde van de staatsobligaties stijgt immers bij een dalende rente, wanneer het duurder wordt om je pensioenuitkering aan te kopen. Met deze waardevermeerdering houden we de uitkeringshoogte stabieler. Uiteraard geldt hierbij ook het tegenovergestelde: stijgt de rente, dan daalt de waarde van je ZZP Pensioenkapitaal, maar dan is het ook goedkoper om een uitkering aan te kopen.

Verminderen negatieve effecten

In het matchen leggen we de nadruk op het verminderen van negatieve effecten door een lage rente. Hiermee zorgen we ervoor dat renteverlagingen minder invloed hebben op de hoogte van jouw uitkeringen. Ook leggen we de nadruk op periodieke uitkeringen die tenminste 10 jaar of langer duren. Bij een uitkeringsduur van bijvoorbeeld 5 jaar is er een mindere match, wat een negatief effect heeft bij een stijging van de rente. Een uitkeringsduur van 15 tot 25 jaar geeft de beste match. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de meeste klanten kiezen voor een uitkering van 15 tot 25 jaar. Bij deze uitkeringsduur zien we een vrijwel stabiele uitkering bij wisselende rentes, wanneer de deelnemer aan het ZZP Pensioen steeds dichter bij de pensioendatum komt.