Hoe beheersen wij het renteriscio?

Op je pensioendatum koop je met jouw opgebouwde ZZP Pensioenkapitaal een maandelijkse uitkering aan. De rente die dan geldt, bepaald grotendeels de hoogte van jouw uitkeringen. Deze uitkering wordt onder andere vastgesteld aan de hand van de marktrente van dat moment. Als de marktrente laag is, dan kun je met jouw kapitaal een lagere uitkering inkopen. Is de rente hoog, dan krijg je met hetzelfde kapitaal een hogere uitkering. Dit heet ‘renterisico’.

Minder renterisico

Met de life cycle wordt óók het renterisico sterk beperkt. In de laatste jaren voor je pensioendatum wordt er steeds meer belegd in langlopende staatsobligaties met een gemiddelde looptijd van 20 jaar. Hiermee matchen we de opbouw van jouw kapitaal met de uitkeringen die je vanaf je pensioendatum ontvangt. De waarde van de staatsobligaties stijgt bij een dalende rente. Met deze waardevermeerdering houden we de uitkeringshoogte stabiel. Uiteraard geldt hierbij ook het tegenovergestelde: stijgt de rente, dan daalt je waarde van je ZZP Pensioen.

Verminderen negatieve effecten

In het matchen leggen we de nadruk op het verminderen van negatieve effecten door een lage rente. Hiermee zorgen we ervoor dat renteverlagingen minder invloed hebben op de hoogte van jouw uitkeringen. Ook leggen we de nadruk op uitkeringsreeksen die ca. 10 jaar of langer duren. Een uitkeringsduur van 15 tot 25 jaar geeft de beste match. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de meeste klanten kiezen voor een uitkering van 15 tot 25 jaar. Bij een uitkeringsduur van bijvoorbeeld 5 jaar is er een mindere match. Hierdoor hebben rentewijzigingen op deze kortere uitkeringsduren meer invloed. Als we het effect hiervan weergeven, dan zien we een vrijwel stabiele uitkering bij wisselende rentes.

Jouw ZZP Pensioen, zo geregeld.

Start nu met ZZP Pensioen. En je ziet direct hoe jouw inleg zich ontwikkelt.