18 november 2015

18 november 2015

Meer aandacht pensioen noodzaak voor groeiende groep ZZP’ers

Zelfstandigen sparen onvoldoende voor hun pensioen. Daardoor kunnen ze op latere leeftijd in forse financiële problemen terechtkomen en hun zelfstandigheid verliezen. Nederland telt momenteel ruim 800.000 ZZP'ers en deze groep groeit bovendien elk jaar met vijf procent. Onbekendheid met het onderwer

Persberichtzzppensioen

loyalis
16 november 2015
Meer aandacht pensioen noodzaak voor groeiende groep ZZP’ers

Zelfstandigen sparen onvoldoende voor hun pensioen. Daardoor kunnen ze op latere leeftijd in forse financiële problemen terechtkomen en hun zelfstandigheid verliezen. Nederland telt momenteel ruim 800.000 ZZP’ers en deze groep groeit bovendien elk jaar met vijf procent. Onbekendheid met het onderwerp, aandacht voor het binnenhalen en vervullen van opdrachten en angst voor hoge premies veroorzaken een grote mate van terughoudendheid bij ZZP’ers.

Om hen beter over het nut en de noodzaak van het onderwerp te informeren is onlangs een campagne gestart. Deze campagne heeft als doel het benadrukken van het belang van een goed pensioen en het bieden van een oplossing. Naast een speciaal ingerichte website met pensioencalculator, filmpjes en ebooks is er sinds afgelopen week een radiocommercial te horen. De eerste resultaten zijn zeer bemoedigend met een vertienvoudiging van het websitebezoek per dag.

Peter van Wageningen, directievoorzitter bij Loyalis: “Het is essentieel dat een ZZP’er naast AOW ook aanvullend pensioen opbouwt. Alleen AOW is te mager. Een probleem dat gelukkig ook politiek en maatschappelijk steeds hoger op de agenda komt, zeker met de groeiende groep ZZP’ers in het achterhoofd. Zelfstandigen zijn nu nog terughoudend met het sparen voor het pensioen. Ze willen flexibiliteit en niet teveel betalen. En dat is mogelijk met ZZP Pensioen.”

Loyaal aan je latere zelf

Met de campagne ‘Loyaal aan je latere zelf’ willen Loyalis en de met haar samenwerkende ZZP organisaties de ZZP’ers bewuster maken van hun pensioen. De vrijheid die de ondernemende ZZP’er nu wil, is voor later ook een wens. De ZZP’er zal daarvoor nu alleen wel actie moeten ondernemen. Op de website www.zzppensioen.nl staat een ZZP pensioencalculator, zijn filmpjes te zien en kunnen e-books over het onderwerp worden gedownload. Bovendien is er sinds afgelopen week een radiocommercial te horen. Deze radiocampagne is gestart op 9 november en wordt ondersteund door diverse online campagnes.

Over ZZP Pensioen

ZZP Pensioen is een pensioenoplossing die net zo flexibel in opbouw is als het inkomen van een ZZP’er. Met de samenwerking tussen de vier ZZP platforms: ZZP Stichting ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw, FNV Zelfstandigen en Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO-ZZP) en Loyalis en APG, is het een initiatief voor en door zzp’ers.

De deelnemer bepaalt zelf de uitkeringsduur van de pensioenregeling en hoeveel en wanneer hij of zij stort. Onderscheidend aan deze regeling zijn de lage kosten, die goed vergelijkbaar zijn met die van een collectieve pensioenregeling en de lifecycle-opbouw. ZZP Pensioen biedt deelnemers inzicht in de waarde van hun opgebouwde pensioen via een online portal.