19 maart 2019

19 maart 2019

Ontwikkeling Financiële Markten

Het beleggingsjaar 2018 werd gekenmerkt door wisselvallige rendementen op de financiële markten. Met name voor risicovolle beleggingen was het een roerig jaar.

De negatieve marktontwikkelingen in het laatste kwartaal zijn uiteindelijk doorslaggevend geweest voor het negatieve jaarrendement van het Global Equity Fund (-3,3%) en het Global Interest Plus Fund (-3,7%).
Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door het positieve rendement van het Global Interest Fund (+2,7%) dat bestaat uit veilige staatsobligaties. Door deze risicospreiding zijn forsere verliezen voorkomen.

Gebeurtenissen 2018

Gedurende 2018 vonden er meerdere gebeurtenissen plaats die hebben geleid tot groeiende onzekerheid op de financiële markten. In maart wonnen populistische partijen de verkiezingen in Italië, hetgeen een negatieve impact had op de rendementen. Dit werd veroorzaakt door de houding van de gevormde coalitie (Vijfsterrenbeweging en Lega) ten aanzien van Europa en het verwachte begrotingstekort volgens de plannen van de coalitie. Verder in het jaar kwamen er toenemende onzekerheden over de Brexit. Wordt de uittreding vertraagd? Komt er een no-deal Brexit? Het vertrouwen in premier May bereikte in december zijn dieptepunt. Deze gebeurtenissen hebben zowel aandelen als risicovolle obligaties negatief beïnvloed.

Buiten Europa had de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China grote impact op de financiële markten. Steeds hogere importtarieven zorgden voor onrust onder beleggers. Daarbovenop kwamen cijfers over de afnemende groei van de Chinese economie, onder andere zichtbaar in de afnemende import en autoverkopen. Gezien de grote rol van de Chinese economie mondiaal, was de impact van deze lagere groeicijfers wereldwijd merkbaar. Bovendien zien we in China een sterke toename in de verhouding tussen overheidsschuld en nationaal inkomen. Het met schulden financieren van groei is geen duurzame manier van economische expansie.

De terugtrekkende beweging van centrale banken zorgde voor verdere onzekerheid. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft aangekondigd vanaf januari 2019 geen nieuw geld meer in de economie te pompen, maar enkel geld afkomstig van aflopende leningen te herinvesteren. Verder beloofde de ECB om de rente tot en met de zomer van 2019 ongewijzigd te laten. Daarentegen heeft de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve: Fed) in december voor het 5e kwartaal op rij de rente verhoogd. De Fed is al langere tijd bezig met het verkleinen van haar balans door middel van het verkopen van obligaties.

Al met al heeft een mix van politieke (Italiaanse verkiezingen, Brexit) en economische factoren (handelsoorlog, afnemende productie) een duidelijke invloed gehad op de ontwikkelingen van de financiële markten in 2018. Ook in 2019 zullen deze een grote rol van betekenis gaan spelen.

Begin 2019: positieve rendementen

Het begin van 2019 verloopt vanuit financieel perspectief vooralsnog goed. De rendementen voor alle beleggingscategorieën in de ZZP Pensioen lifecycle zijn positief. Met name het Global Equity Fund laat een fors positief rendement zien (10,2%). Het Interest Plus Fund (+2,6%) en het Interest Fund (+1,5%) hebben ook een goede start van het jaar achter de rug. Dankzij deze goede maanden in januari en februari zijn de negatieve rendementen over 2018 ruimschoots gecompenseerd. Zo wordt maar weer aangetoond dat beleggen tussentijdse risico’s met zich mee brengt maar op lange termijn duidelijk meer oplevert dan sparen.