Kapitaaloverdracht

Bij een kapitaaloverdracht draag je jouw opgebouwde kapitaal over naar een nieuw lijfrenteproduct. Hierdoor ga je verder met het fiscaal voordelig opbouwen van je pensioen. Een nieuw lijfrenteproduct kies je bij een verzekeraar, beleggingsinstelling, beleggingsonderneming of bank.

Afkoop

Bij afkoop stop je met het opbouwen van pensioen via ZZP Pensioen en draag je jouw opgebouwde kapitaal niet over naar een nieuw lijfrenteproduct. Dit betekent dat je vermogen na aftrek van fiscale heffingen in één keer wordt uitgekeerd op je bankrekening. Let op! Afkoop heeft grote fiscale gevolgen voor je opgebouwde kapitaal. Hierdoor zal het bedrag dat je uiteindelijk uitgekeerd krijgt lager zijn dan het opgebouwde kapitaal wat je nu in je pensioenportaal ziet staan.

Periodieke lijfrente-uitkering aankopen

Heb jij je pensioenleeftijd bijna bereikt en veel kapitaal opgebouwd? Dan kan je er ook voor kiezen om een lijfrente-uitkering aan te kopen. De uitkering moet voldoen aan de wettelijke regels. Heb je bijvoorbeeld nog niet je AOW-leeftijd bereikt? Dan duurt de uitkering 20 jaar plus de jaren tot aan je AOW-leeftijd.

Wil je meer informatie lezen of kiezen wat er met je opgebouwde kapitaal gebeurt? Ga dan naar Mijn ZZP Pensioen.