Wat gebeurt er met je ZZP Pensioen na overlijden?

Het kan natuurlijk gebeuren dat je komt te overlijden. Wat gebeurt er dan precies met je opgebouwde kapitaal in ZZP Pensioen? Dat ligt aan het moment van overlijden: vóór of na je pensioendatum.

 Belangrijk om te weten

Het opgebouwd vermogen in jouw ZZP Pensioen is niet weg na je overlijden. Alles wat je hebt opgebouwd, gaat na aftrek van belasting naar je nabestaanden. Bijvoorbeeld je partner, kinderen of ouders.

Wie jouw nabestaanden voor je ZZP Pensioen zijn, kun je vastleggen in je testament. Heb je geen testament? Dan wordt het wettelijk erfrecht gevolgd.

Je kunt jouw opgebouwde kapitaal in je ZZP Pensioen niet laten overmaken naar een stichting of BV.

Overlijden vóór je pensioendatum 

Het geld dat op jouw ZZP Pensioenrekening staat, komt dan ten goede aan je nabestaanden. Er zijn wel enkele fiscale regels waar jouw nabestaanden rekening mee moeten houden:

 • Met het bedrag op jouw ZZP Pensioenrekening moeten jouw nabestaanden een nabestaandelijfrente-uitkering aankopen. Ze mogen zelf kiezen bij welke aanbieder ze dit doen: bij een bank, beleggingsinstelling of verzekeraar.
 • Je nabestaanden kunnen er ook voor kiezen om jouw ZZP Pensioen in één keer af te kopen. De fiscus heft dan direct 52,00% loon(inkomsten)belasting over het gehele opgebouwde ZZP Pensioenkapitaal. Bovendien moeten je nabestaanden een boete van 20,00% betalen (de zogenaamde ‘revisierente’). Hierdoor blijft er maar 28% van het pensioen over. Tenzij jouw ZZP Pensioen minder dan €4.607,00, dan hoeven zij deze revisierente niet te betalen.

Hieronder zie je welke uitkeringsduren jouw nabestaanden kunnen kiezen:

Tip: draai je telefoon voor een betere weergave van deze tabel.

Nabestaanden

Tijdelijk

Levenslang

Echtgenoot/ partner*
minimaal 5 jaar
Ander familielid**, 25 jaar of jonger
minimaal 5 jaar
Ander familielid, tussen 25 en 30 jaar
tot de 30ste verjaardag
Ander familielid, ouder dan 30 jaar
minimaal 20 jaar bij bank of
beleggingsinstelling
bij een verzekeraar
Andere personen dan familieleden
minimaal 5 jaar

* en er moet sprake zijn van een actuariële sterftekans van minimaal 1%
** familielid: bloed- of aanverwant, in de rechte lijn of in de 2e of 3e graad van de zijlijn

Waarom is een levenslange uitkering meestal lager?

Kiezen jouw nabestaanden voor een levenslange uitkering? Dan is de hoogte van de uitkering meestal lager dan wanneer je jouw ZZP Pensioen over een bepaald aantal jaren (bijvoorbeeld 20 jaar) laat uitkeren. Het verzekeren van het risico dat je heel oud wordt, en dus langer een uitkering zal ontvangen, kost namelijk geld. Een levenslange uitkering kan alleen bij een verzekeraar afgesloten worden.

Tijdig een keuze maken

Het is belangrijk dat jouw nabestaanden zo snel mogelijk na jouw overlijden contact met ons opnemen en een keuze maken over hoe ze je ZZP Pensioen willen laten uitkeren. Daar zijn twee redenen voor:

 • Vanaf je overlijden kunnen we je ZZP Pensioen niet meer beleggen. De waarde op dat moment wordt bevroren en rendeert dus niet meer.

 

 • Jouw nabestaanden zijn wettelijk verplicht om hun keuze tijdig door te geven; uiterlijk op 31 december van het tweede jaar na jouw overlijden. Doen ze dat niet, dan moeten we de Belastingdienst hierover informeren. Zij moeten dan in één keer belasting betalen over de waarde van je ZZP Pensioen bij overlijden én mogelijk ook een revisierente (boete van 20,00% van de waarde).

Over de uitkeringen uit het ZZP Pensioen hoeven jouw erfgenamen geen erfbelasting te betalen

Wel wordt, op de dag dat jij overlijdt, de algemene partnervrijstelling verminderd met de helft van de waarde van het ZZP Pensioen. Maar er blijft minimaal €173.580 aan partnervrijstelling over.

Overlijden ná je pensioendatum

Als je overlijdt na jouw pensioendatum, ontvang je al uitkeringen uit je ZZP Pensioen. Je hebt dus al gekozen voor een bank, beleggingsinstelling of verzekeraar voor je lijfrente-uitkering. Ook heb je de duur van de uitkering bepaald: tijdelijk (bijvoorbeeld 10 jaar) of levenslang.

Bij een bank of beleggingsinstelling, worden de uitkeringen na je overlijden doorbetaald aan jouw erfgenamen. Voor de duur die jij hebt gekozen.

Bij een verzekeraar kun je kiezen of je partner na jouw overlijden een uitkering krijgt. Dat wordt ‘overgang’ van de uitkering genoemd. Je kiest zelf het overgangspercentage. Meestal is dit 70 of 100% van jouw oorspronkelijke uitkering. Let op: hoe hoger dit percentage is, hoe lager jouw eigen uitkering wordt! Heb je geen partner of heeft jouw partner geen uitkering nodig na jouw overlijden, dan kun je ervoor kiezen om ‘overgang’ niet mee te verzekeren. De uitkering stopt dan bij jouw overlijden. Het overgangspercentage kies je eenmalig bij aanvang van je uitkering. Daarna kun je het niet meer aanpassen.

 

Erfbelasting

Over de uitkeringen uit het ZZP Pensioen hoeven jouw erfgenamen geen erfbelasting te betalen.

Wat moeten jouw erfgenamen doen als je bent overleden?

Je erfgenamen moeten ons doorgeven dat je bent overleden en de volgende documenten naar ons sturen:

 

 • een kopie van de overlijdensakte
 • een verklaring van erfrecht
 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de erfgenamen
 • het burgerservicenummer (BSN) van de erfgenamen
 • een kopie van een recent bankafschrift waarop de bankrekeningnummers van de erfgenamen staan.
 • Hiernaar moeten de uitkeringen worden overgemaakt.
 • een opgaaf ‘Gegevens Loonheffingen’ van iedere erfgenaam