11 mei 2020

11 mei 2020

Performance Loyalis Global Funds – april 2020!

In april is de rust weer enigszins teruggekeerd op de financiële markten. Onder aanvoering van overheidssteun en voorzichtig optimisme over het coronavirus steeg het vertrouwen onder beleggers. Alle Loyalis Global Funds behaalden een positief rendement.

Wereldwijde aandelen profiteerden flink van de aangekondigde overheidssteunpakketten en het dalende aantal nieuwe besmettingen per dag. In Europa is er voorzichtige hoop dat we over de piek heen zijn. De voorzichtige en gestage versoepeling van overheidsmaatregelen geven eenzelfde signaal af. Daarnaast werden in april ook winstcijfers gepubliceerd van veel toonaangevende bedrijven. Deze waren veelal beter dan in eerste instantie werd gevreesd, daardoor werden ze grotendeels positief ontvangen door analisten. Dit had een verdere koersstijging van aandelen tot gevolg. Aandelen van opkomende markten lieten eveneens een duidelijk herstel zien. Dit resulteerde in een flinke plus van 9,4% voor het Global Equity SRI Fund in april.

Ook het Interest Plus Fund profiteerde van het toegenomen vertrouwen. Met name Europese en Amerikaanse bedrijfsobligaties behaalden duidelijk positieve rendementen. Het risico op faillissementen en de gevolgen daarvan lijken toch iets minder heftig dan afgelopen maanden werd ingeschat. De winstcijfers, die veelal beter waren dan verwacht, en de overheidssteun hebben deze zorgen deels weggenomen. Gezamenlijk behaalden de onderliggende fondsen in april een rendement van 1,8%.

Het Interest Fund profiteerde van de rentedaling op de obligatiemarkt. Een verlaging van de rente heeft een positief effect op de waardering van obligaties. Het Europese staatsobligatiefonds met langlopende obligaties profiteerde hier het meeste van. Overall leidde dit tot een stijging van 3,5% voor het Interest Fund.