11 mei 2021

11 mei 2021

Performance Loyalis Global Funds – april 2021

Sentiment blijft positief

Equity SRI Fund

1,53%

Interest Plus Fund

0,74% 

Interest Fund

-1,79% 

Financiële markten

In grote lijnen leverde april 2021 op de financiële markten een vergelijkbaar beeld op als het eerste kwartaal van 2021: goed voor aandelen, minder goed voor obligaties. Het sentiment blijft positief op de financiële markten, gedreven door het vooruitzicht van een aantrekkende wereldeconomie, geholpen door enerzijds een toenemende vaccinatiegraad tegen het coronavirus en anderzijds grootschalige fiscale stimulering door overheden, en dan met name in de VS. Vooral dat laatste aspect wakkert wel de angst voor inflatie aan, en dat zet de koersen van obligaties onder druk. De inflatiedruk bij bedrijven (de zogenaamde ‘producentenprijzen’) ligt nu al boven 4%, zowel in de VS als in de Eurozone, en de verwachting is dat deze nog verder kan oplopen. Per saldo lijkt ‘reflatie’, de afgelopen maanden al het belangrijkste thema op financiële markten, voorlopig dan ook nog niet naar de achtergrond te verdwijnen.

 

Aandelenbeurzen

Economisch groeiherstel, oplopende inflatiedruk en aantrekkende bedrijfswinsten zijn in het algemeen gunstig voor aandelen, en dat was in april ook het geval. Terwijl de AEX-index per eind maart nog net onder het dag record van 4 september 2000 was gebleven, werd deze barrière begin april na ruim 20 jaar eindelijk doorbroken, en bleef de belangrijkste Nederlandse beursgraadmeter de rest van de maand boven de 700-punten grens. Ook andere aandelenbeurzen deden het goed in april, dat gold vooral voor Europese en Amerikaanse aandelen, die een stijging van meer dan 2% noteerden, gemeten in Euro’s. Het rendement van Amerikaanse aandelen werd in april namelijk gedrukt door de waardedaling van de Amerikaanse dollar: -2,4% ten opzichte van de Euro. Net als in de afgelopen maanden bleven Aziatische aandelen (-1%) en aandelen van opkomende markten (+0,1%) hierbij achter. Desondanks een prima maand voor beleggers in aandelen, per saldo steeg de koers van het Loyalis Global Equity SRI Fund deze maand met 1,53%.

 

Obligaties

Net als in het eerste kwartaal van 2021 steeg in april de (lange) rente op de kapitaalmarkt en noteerden de staatsobligaties met hogere ratings daardoor een negatief rendement. Bedrijfsobligaties ondervonden hinder van de oplopende rentes, maar daar stonden goede tot zeer goede winstcijfers van bedrijven tegenover. Per saldo zagen we een plus voor de betere bedrijfsobligaties: -0,2% voor Euro noteringen en +0,8% voor USD noteringen (na valuta effect). De meer risicovolle obligaties van de opkomende landen presteerden relatief goed, daar noteerden we na valuta effecten een stijging van 2%. Per saldo steeg het Loyalis Global Interest Plus Fund deze maand met 0,74%.

 

Staatsobligatiefonds

De stijging van de rente op de kapitaalmarkt heeft natuurlijk ook een negatief effect op de waardeontwikkeling van het Global Interest Fund. De wereldwijde obligatieportefeuille hield het hoofd net boven water met een stijging van 0,2%, omdat het positieve effect van de afgenomen risicopremies net voldoende was om het negatieve effect van de hogere rente en bijbehorende koersdalingen te compenseren. Europese staatsobligaties daarentegen hadden duidelijk last van de verder oplopende rente en noteerden deze maand 2,6% lager. De koers van het Global Interest Fund, dat grotendeels belegt in langlopende, Europese staatsleningen, is deze maand derhalve met 1,79% gedaald.

 

Wanneer wordt jouw inleg belegd? 

Klik hieronder en vind een overzicht van de beleggingsdata