24 mei 2022

24 mei 2022

Performance Loyalis Global Funds – april 2022

De combinatie van slechtere economische vooruitzichten, stijgende inflatie en een verkapping van monetair beleid leidde tot dalende koersen voor zowel aandelen als obligaties.

Equity SRI Fund

-3,25%

Interest Plus Fund

-4,13%

Interest Fund

-7,94%

Financiële markten

April was wederom geen goede maand voor beleggers, vrijwel alle beleggingscategorieën deden het slecht. Aandelen leden onder een combinatie van slechtere economische vooruitzichten, stijgende inflatie en een verkrapping van monetair beleid. Ook obligaties hadden last van stijgende rentes en inflatie met als gevolg dalende obligatiekoersen. De hoogte van de maandelijkse uitkering die op de pensioendatum kan worden gekocht met opgebouwd ZZP Pensioenkapitaal is grotendeels afhankelijk van de lange termijn marktrente die dan geldt. Stijgt de rente (zoals in de afgelopen maanden), dan kan met hetzelfde kapitaal een hogere pensioenuitkering worden aangekocht. Met de life cycle van het ZZP Pensioen wordt het renterisico sterk beperkt. In de laatste jaren voor de pensioendatum wordt er steeds meer belegd in veilige, langlopende Euro staatsobligaties met een gemiddelde looptijd van meer dan 20 jaar. De waarde van de staatsobligaties daalt bij een stijgende rente, tegelijkertijd wordt het goedkoper om een pensioenuitkering aan te kopen. Op deze manier houden we de uitkeringshoogte stabieler.

 

Aandelenbeurzen

Het Rusland – Oekraïne conflict, de monetaire verkrappingen en de lagere economische groei in China leiden ertoe dat de groeiverwachtingen voor de wereldeconomie in 2022 naar beneden zijn bijgesteld terwijl de inflatieverwachtingen omhoog zijn gegaan. Deze verwachtingen werken door in de aandelenkoersen die dan ook in april een dalende lijn lieten zien. De MSCI SRI wereld aandelenindex daalde in april met bijna 4%. De aandelenbeurzen in opkomende markten deden het echter iets beter, de MSCI SRI opkomende markten aandelenindex daalde slechts met bijna 1%. De dalende aandelenkoersen in april waren ook terug te zien in het Loyalis Global Equity SRI Fund, wat voor 85% belegt in aandelen van ontwikkelde landen en voor 15% in aandelen van opkomende markten. Dit resulteerde voor april in een koersdaling van 3,25% voor het Loyalis Global Equity SRI Fund.

 

Staatsobligaties

Doordat het Rusland – Oekraïne conflict op korte termijn tevens zorgt voor hogere grondstofprijzen en op de middellange termijn voor hogere voedselprijzen (o.a. omdat er minder voedsel wordt geplant nu) is de verwachting dat de inflatie nog langere tijd hoog blijft. Ook de verstoringen in de internationale toelevering (bijv. vastzittende vrachtschepen en een tekort aan computerchips), tekorten aan arbeid, lockdowns in China en aanhoudende loondruk zorgen op de middellange termijn voor een verhoogde inflatiedruk. Monetaire verkrapping blijft daarom een van de belangrijkste thema’s de komende maanden. In april hebben meerdere centrale banken van ontwikkelde landen hun beleidsrentes verhoogd, wat zorgt voor dalende obligatiekoersen. Uiteindelijk kwamen de langlopende Europese staatsobligaties en de wereldwijde obligaties in april op een verlies uit van respectievelijk rond de 10% en 3,3%. Voor het Loyalis Global Interest Fund, dat voor 70% belegt in langlopende Europese staatsobligaties, resulteerde dat in april dan ook in een koersdaling van 7,94%.

 

Bedrijfsobligaties

Naast staatsobligaties ondervonden ook de bedrijfsobligaties hinder van de hogere renteniveaus en mindere economische vooruitzichten. Bedrijfsobligaties uit Europa deden het met een negatief rendement van rond de 2,5% relatief beter dan de bedrijfsobligaties uit Amerika en opkomende markten, waar negatieve rendementen werden behaald van respectievelijk bijna 4,7% en 5,5%. Al met al resulteerde dit in april in een negatief rendement van 4,13% voor het Loyalis Global Interest Plus Fund.

 

Wanneer wordt jouw inleg belegd? 

Klik hieronder en vind een overzicht van de beleggingsdata