9 september 2021

9 september 2021

Performance Loyalis Global Funds – augustus 2021

In augustus noteerde Loyalis Global Equity SRI Fund een positief resultaat, bij de obligatiefondsen zagen we een bescheiden plusje voor het Global Interest Plus Fund en een daling voor het Global Interest Fund vanwege de gestegen rente op de kapitaalmarkt.

Equity SRI Fund

3,64%

Interest Plus Fund

0,13%

Interest Fund

-1,22%

Financiële markten

Augustus 2021 leverde een draai op in het rentebeeld: voor het eerst sinds april stegen lange rentes weer. Overigens had dit geen effect op aandelenbeurzen, die stegen ‘gewoon’ verder door. Nadat economische cijfers in het eerste halfjaar van 2021 steeds wezen op een sterk groeiherstel, en ook vaak beter waren dan verwacht, is het beeld over de zomer heen meer genuanceerd geworden. De meeste indicatoren wijzen nog altijd op een bovengemiddeld goed draaiende economie, vooral in de meer ‘ontwikkelde’ delen van de wereld, maar de opwaartse trend lijkt er een beetje uit te zijn en het verrassingseffect van steeds beter dan verwachte cijfers raakt ook meer en meer uitgewerkt. In de VS heeft vooral het vertrouwen van consumenten in augustus een opmerkelijke daling laten zien. Dit lijkt niet te wijten aan de factoren die normaal gesproken vooral bepalend zijn voor het consumentenvertrouwen, de arbeidsmarkt en de aandelenbeurs, want die staan er beide prima voor. Waarschijnlijk wordt de stemming onder consumenten daar enigszins bedorven door een combinatie van factoren, zoals de heropleving van het ‘Covid-19’-virus (mede als gevolg van de stagnerende vaccinatiegraad in de VS) en hogere (olie-) prijzen. Wat verder opvalt is dat in China het producentenvertrouwen voor het eerst sinds april 2020 onder de 50-punten grens is gedaald, wat erop wijst dat de herstelfase na de ‘Covid-19’-recessie van het voorjaar 2020 daar wel grotendeels is afgerond.

 

Aandelenbeurzen

Aandelenbeurzen noteerden in augustus weer hoger en dat geldt ook voor heel 2021 tot nu toe. Op regio-niveau waren Aziatische aandelen en opkomende markten in de eerste zeven maanden het minst in trek, maar in augustus bleven vooral Europese aandelen licht achter, met een rendement van 2,0% voor de MSCI Europe-index in augustus. De rendementsverschillen tussen de andere regio’s waren zeer beperkt, met gemiddelde maandrendementen van rond of boven de 3% voor alle aandelenregio’s buiten Europa. Per saldo blijft de opwaartse trend in stand op de wereldwijde aandelenbeurzen en noteren we in augustus voor het Loyalis Global Equity SRI Fund een koersstijging van 3,64%.

 

Obligaties

Na relatief sterke rentestijgingen in de eerste maanden van 2021, waren lange rentes vanaf mei weer licht gedaald. In augustus draaide het rentebeeld weer terug naar hogere rentes. Dit is vooral terug te zien in de rendementen op staatsobligaties. Die waren negatief in augustus en ook negatief over 2021 tot nu toe. Voor bedrijfsobligaties is het beeld meer gemengd. Hogere rentes zijn nadelig voor de rendementen op bedrijfsobligaties, maar mede dankzij het aankoopbeleid van de ECB en het ‘risk on’-sentiment onder beleggers presteren bedrijfsobligaties wel beter dan staatsobligaties. Voor de Euro- en USD-bedrijfsobligaties resulteerde dit deze maand in een minimale daling, terwijl de obligaties van opkomende landen een plus van ruim 1% noteerden. Aldus koerste het Loyalis Global Interest Plus Fund iets hoger met een stijging van 0,13% deze maand.

 

Staatsobligatiefonds

De stijging van de rente op de kapitaalmarkt zagen we vooral terug bij de Euro staatsobligaties met hogere ratings en langere looptijden, wat duidelijk zichtbaar is in de waardeontwikkeling van het Global Interest Fund. Zo daalde de wereldwijde obligatieportefeuille deze maand met bijna 0,3%, terwijl de langlopende Europese staatsobligaties 1,7% lager noteerden. De koers van het Global Interest Fund, dat grotendeels belegt in langlopende Europese staatsleningen, is deze maand aldus met 1,22% gedaald.

 

Wanneer wordt jouw inleg belegd? 

Klik hieronder en vind een overzicht van de beleggingsdata