9 september 2022

9 september 2022

Performance Loyalis Global Funds – augustus 2022

Na een kort herstel leverden de financiële markten in augustus door stijgende rentes weer hetzelfde beeld op als in de eerste helft van 2022.

Equity SRI Fund

-3,05%

Interest Plus Fund

-2,83%

Interest Fund

-9,48%

Financiële markten

Na een sterk, maar kortstondig herstel in juli leverden financiële markten in augustus per saldo weer hetzelfde beeld op als in de eerste helft van 2022: stijgende rentes en dalende aandelenkoersen.

Op aandelenbeurzen duurde het koersherstel na een rampzalig verlopen eerste jaarhelft in feite niet één maar twee maanden: van medio juni tot medio augustus. Helaas bleek in de tweede helft van augustus dat dit herstel niet alleen van korte duur was, maar ook bij lange na niet krachtig genoeg om de verliezen van het eerste halfjaar goed te maken.

Een van de verklaringen voor het hernieuwde slechte sentiment op aandelenbeurzen is dat rentes sinds begin augustus weer zijn gestegen, na een kortstondige periode van rentedalingen vanaf medio juni. De uitspraken van Jerome Powell tijdens de Jackson Holeconferentie maakten namelijk duidelijk dat het einde van de renteverhogingen nog niet in zicht is.

 

Aandelenbeurzen

In de tweede helft van augustus kregen de financiële markten opnieuw te maken met dalende aandelenkoersen. Zowel Europese als Amerikaanse lieten een koersverlies zien, waarbij Amerikaanse  aandelen het iets beter deden dan Europese aandelen. Dat was dan wel mede te danken aan de waardestijging van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro in augustus van zo’n 2,5%. Na in juli al even kortstondig ‘pariteit’ bereikt te hebben, moest tegen eind augustus voor één Amerikaanse dollar zelfs iets meer dan één euro worden neergeteld, voor de eerste keer in twintig jaar.

De best presterende aandelenregio’s in augustus waren Azië en opkomende markten, die beide een kleine koersstijging lieten zien. De MSCI SRI opkomende markten aandelenindex steeg in augustus met 0,38% terwijl de MSCI SRI wereld aandelenindex deze maand een koersverlies liet zien van 3,62%. Het Loyalis Global Equity SRI Fund, wat voor 85% belegt in aandelen van ontwikkelde landen en voor 15% in aandelen van opkomende markten, liet in augustus een koersdaling zien van 3,05%.

 

Staatsobligaties

Sinds begin augustus zijn de rentes weer gestegen, voornamelijk omdat de inflatie weer volop terug was. Met name voor Europese staatsobligaties vertaalden de stijgende rentes zich in negatieve rendementen. Langlopende Europese staatsobligaties lieten in augustus dan ook een verlies van 12% zien, terwijl wereldwijde obligaties in het in augustus veel beter deden met een koersdaling van 3,31%. Voor het Loyalis Global Interest Fund, dat voor 70% belegt in langlopende Europese staatsobligaties, resulteerden de dalende obligatiekoersen in augustus dan ook in een koersdaling van 9,48%.

 

Bedrijfsobligaties

Ook bedrijfsobligaties ondervonden hinder van de gestegen rentes, maar hier bleef de schade relatief beperkt. Bedrijfsobligaties uit opkomende markten deden het met een negatief rendement van 0,76% relatief beter dan de bedrijfsobligaties uit Amerika en Europa, waar negatieve rendementen werden behaald van respectievelijk 2,83% en 4,33%. Al met al resulteerde dit in augustus in een negatief rendement van 2,83% voor het Loyalis Global Interest Plus Fund. 

 

Wanneer wordt jouw inleg belegd? 

Klik hieronder en vind een overzicht van de beleggingsdata