11 maart 2021

11 maart 2021

Performance Loyalis Global Funds – februari 2021

De R van Reflatie is in de maand. Waar financiële markten aan het begin van het jaar nog een beetje zoekende leken naar richting, overheerste in februari duidelijk één thema: Reflatie.

Equity SRI Fund

0,27%

Interest Plus Fund

-1,71% 

Interest Fund

-4,79% 

Financiële markten

Februari 2021 leverde op veel beurzen opvallende koersuitslagen op, maar de meest wezenlijke was waarschijnlijk wel de rentestijging op de kapitaalmarkt, die de koersen van staatsobligaties onder druk zette. Een verwacht wereldwijd herstel van de economische activiteiten zorgt voor een toename van de inflatie, ook wel Reflatie genoemd. Daardoor zijn de rentes op staatsobligaties van vrijwel alle grote landen sinds begin dit jaar met enkele tientallen basispunten opgelopen, waarbij de rentes op langlopende staatsobligaties harder stegen dan die op kortlopende staatsobligaties. Vooralsnog interpreteren aandelenbeleggers dit als goed nieuws, zodat de wereldwijde aandelenbeurzen deze maand per saldo iets hoger noteerden.

 

Aandelenbeurzen

De stijging van de rente op de kapitaalmarkt vormt tot nu toe dit jaar geen belemmering voor de beleggers in aandelen, mede omdat ze de rendementen op obligaties vooralsnog (te) laag vinden. Opvallend daarbij was dat de aandelenregio’s die in vorige maanden het beste presteerden, Azië en opkomende markten, in februari juist achterbleven bij Europa en de VS. De aandelenbeurzen in de opkomende markten deden een stapje terug, zodat over de eerste twee maanden van 2021 de rendementsverschillen tussen ontwikkelde en opkomende markten niet zo groot meer zijn. Per saldo noteerde het Loyalis Global Equity SRI Fund deze maand 0,27% hoger, met name gedreven door koerswinsten op de aandelenbeurzen in de ontwikkelde landen.

 

Obligaties

Net als vorige maand had het Loyalis Global Interest Plus Fund last van de rentestijging in februari, met als gevolg koersdalingen van obligaties in vrijwel alle categorieën en regio’s. De schade werd enigszins beperkt door lagere risicopremies voor obligaties, zodat de vastrentende waarden met het hoogste debiteurenrisico de maand in het algemeen positief konden afsluiten. Het resultaat voor de Euro bedrijfsobligaties kwam uit op een daling van ruim 1% en de Amerikaanse bedrijfsobligaties moesten 1,7% prijsgeven. Net als op de aandelenbeurzen waren de minste prestaties voor de obligaties van opkomende landen, die inclusief valuta effecten een rendement van -2,5% noteerden in februari. Per saldo daalde het Loyalis Global Interest Plus Fund deze maand met 1,71%.

 

Staatsobligatiefonds

En wederom is de stijging van de rente op de kapitaalmarkt deze maand vooral zichtbaar in de waardeontwikkeling van het Global Interest Fund. In de wereldwijde obligatieportefeuille noteerden we een daling van 1,8%, het positieve effect van de afgenomen risicopremies is niet voldoende om het negatieve effect van de hogere rente en bijbehorende koersdalingen te compenseren. Europese staatsobligaties hadden het meeste last van de rentestijging en noteerden in februari ruim 6% lager. De koers van het Global Interest Fund, dat grotendeels belegt in langlopende, Europese staatsleningen, is deze maand derhalve met 4,79% gedaald.

 

Wanneer wordt jouw inleg belegd? 

Klik hieronder en vind een overzicht van de beleggingsdata