13 oktober 2020

13 oktober 2020

Performance Loyalis Global Funds september

De nog immer voortdurende corona pandemie en toenemende zorgen over een tweede golf hadden in september een licht negatieve invloed op het sentiment onder beleggers op de financiële markten.
Als gevolg van deze marktomstandigheden bewogen de aandelenbeurzen per saldo nauwelijks en waren vooral obligaties in trek. Zowel bedrijfsobligaties als (met name langlopende) staatsleningen koersten hoger, als gevolg daarvan noteerden we een daling van de rente op de kapitaalmarkt. Ook de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten beginnen steeds meer invloed te krijgen, wat we bijvoorbeeld terug zien in een koersdaling van de US Dollar ten opzichte van de Euro.

De wereldwijde aandelenbeurzen noteerden per saldo iets lager, zowel in de ontwikkelde landen als opkomende markten. Dankzij de steunprogramma’s van overheden en centrale banken wordt de wereldwijde economie vooralsnog overeind gehouden, doch de beleggers in aandelen maken even pas op de plaats. Zij zijn in afwachting van goed nieuws dat perspectief biedt, zoals hoopgevende data van fase 3 testen en daarop volgende goedkeuring voor covid-19 vaccins. Per saldo daalde het Global Equity SRI Fund in de maand september met 0,5%.

De daling van de rente op de kapitaalmarkt had een positieve bijdrage aan het rendement van het Global Interest Plus Fund in september, doch de daling van de US Dollar had een negatief effect. Aldus noteerden we voor de Euro bedrijfsobligaties een resultaat van bijna 0,5%, de Amerikaanse bedrijfsobligaties hielden nog net het hoofd boven water met een rendement van bijna 0,1%. Met name de staatsleningen van opkomende markten werden geraakt door de lagere US Dollar en koersten bijna 2% lager. Per saldo kon het Global Interest Plus Fund derhalve niet profiteren van de rentedaling en is het totale resultaat van dit fonds in de maand september uitgekomen op -0,4%.

Ook het Global Interest Fund noteerde een positieve bijdrage vanwege de dalende rente in de Eurozone. Dit leidt tot hogere obligatiekoersen, waarbij het effect het grootste is voor de langere looptijden. Aldus noteerde het langlopende, Europese staatsobligatiefonds een positief rendement van maar liefst 4,1%. Het wereldwijde obligatiefonds bleef daarbij ruimschoots achter, mede vanwege de daling van de US Dollar ten opzichte van de Euro, en behaalde een resultaat van ruim 0,4%. Dankzij de grote allocatie naar langlopende Euro staatsleningen noteerde het Global Interest Fund derhalve bijna 3% hoger in de maand september.