15 februari 2021

15 februari 2021

Performance Loyalis Global Funds – januari 2021

Voorzichtige start. De financiële markten zijn het jaar 2021 voorzichtig begonnen, met iets hogere aandelenkoersen in vooral de opkomende markten.

Equity SRI Fund

1,66%

Interest Plus Fund

 -0,77% 

Interest Fund

-1,64% 

Financiële markten

Uiteraard blijft de wereldwijde uitbraak van het Covid-19 virus ook bij de start van het nieuwe jaar zeer bepalend voor het sentiment op de financiële markten. Nu de eerste vaccins beschikbaar zijn, met meer in de pijplijn, zijn de economische vooruitzichten voor dit jaar voorzichtig positief. De besmettelijke varianten van dit virus zorgen er echter voor dat de strenge lockdowns vooralsnog noodzakelijk blijven. De aandelenbeurzen in de ontwikkelde landen waren per saldo onveranderd, terwijl de opkomende markten nog wel enkele procenten konden stijgen. Beleggers durven weer iets meer risico te nemen, wat we terugzien in lagere risicopremies voor bedrijfsobligaties. Dat ging ten koste van de (veilige) staatsleningen, met lagere koersen en een iets oplopende rente op de kapitaalmarkt.

Aandelenbeurzen

De verbeterde vooruitzichten voor de wereldwijde economische activiteiten zijn vooral goed nieuws voor de aandelenbeurzen in de opkomende landen, die deze maand gemiddeld 4% hoger noteerden. De regionale aandelenbeurzen in de ontwikkelde landen waren per saldo vrijwel onveranderd over de maand januari. Deze aandelenbeurzen hebben een aantrekkende economie in 2021 al min of meer ingeprijsd, beleggers wachten af hoe de economische indicatoren zich ontwikkelen. Voor het Loyalis Global Equity SRI Fund kwam het positieve nieuws deze maand vooral uit de opkomende markten, waardoor het resultaat van dit fonds in de maand januari is uitgekomen op een koerswinst van 1,66%.

Obligaties

Het Loyalis Global Interest Plus Fund had last van de rentestijging in januari, met als gevolg koersdalingen van obligaties in vrijwel alle categorieën en regio’s. De schade werd enigszins beperkt door lagere risicopremies voor obligaties, zodat de vastrentende waarden met het hoogste debiteurenrisico de maand in het algemeen positief konden afsluiten. Het verlies voor de Euro bedrijfsobligaties kwam uit op 0,3% en de Amerikaanse bedrijfsobligaties moesten 1% prijsgeven. De obligaties van opkomende landen noteerden inclusief valuta effecten een rendement van -1,2% in januari. Per saldo daalde het Loyalis Global Interest Plus Fund deze maand met 0,77%.

Staatsobligatiefonds

Uiteraard is de stijging van de rente op de kapitaalmarkt vooral zichtbaar in de waardeontwikkeling van het Global Interest Fund. In de wereldwijde obligatieportefeuille noteerden we een daling van 0,7%, want het positieve effect van de afgenomen risicopremies is niet voldoende om het negatieve effect van de hogere rente te compenseren. Europese staatsobligaties hadden het meeste last van de rentestijging en noteerden in januari ruim 2% lager. De koers van het Global Interest Fund, dat grotendeels belegt in langlopende, Europese staatsleningen, is deze maand derhalve met 1,64% gedaald.

 

Wanneer wordt jouw inleg belegd? 

Klik hieronder en vind een overzicht van de beleggingsdata