17 augustus 2021

17 augustus 2021

Performance Loyalis Global Funds – juli 2021

De financiële markten hebben in juli de opwaartse trend van het eerste half jaar voortgezet. De Loyalis Global Funds noteerden allemaal positieve resultaten, vooral dankzij de aandelen beurzen in Europa en de VS plus hogere obligatiekoersen, dankzij een daling van de rente op de kapitaalmarkt.

Equity SRI Fund

0,68%

Interest Plus Fund

0,86%

Interest Fund

4,51%

Aandelenbeurzen

De positieve trend van het eerste half jaar op de financiële markten werd voortgezet in de maand juli, uitzonderingen daargelaten. De wereldeconomie laat per saldo een bijzonder sterk herstel zien na de ‘coronarecessie’ van 2020 en de schade is ook aanmerkelijk sneller ingelopen dan tot een paar maanden geleden nog algemeen werd verwacht. Derhalve boekten de Amerikaanse beursindices nieuwe recordniveaus en ook het herstel van Europese beursgenoteerde vastgoedaandelen zet door. Doch de belangrijkste boosdoener in juli was angst voor toenemende inmenging van overheidsinstanties bij Chinese (tech-) bedrijven. Dit had niet alleen een negatieve weerslag op Chinese aandelen maar ook op andere Aziatische aandelenmarkten, met dalingen van 4% tot 7%, waarbij de achterblijvende vaccinatiegraad in opkomende markten mede een rol speelt. Hoewel het IMF de groeiverwachting voor de wereldeconomie voor 2021 onveranderd heeft gelaten, zijn er onderliggend op regio-niveau wel verschuivingen te zien: voor ontwikkelde economieën zijn de groeiverwachtingen overwegend naar boven bijgesteld, terwijl die voor opkomende economieën, vooral in Azië, juist neerwaarts zijn aangepast. Per saldo blijft de opwaartse trend in stand op de wereldwijde aandelenbeurzen en noteren we in juli voor het Loyalis Global Equity SRI Fund een koersstijging van 0,68%.

 

Obligaties

Terwijl er vrij brede consensus is over de economische groeivooruitzichten voor de komende tijd, met het coronavirus nog altijd als de belangrijkste onzekere factor, geldt dat minder voor de verwachtingen over inflatie. Vooral in de VS is de inflatiedruk de afgelopen maanden sterk opgelopen, tot 5,4% jaar-op-jaar in juli. Dit is het hoogste niveau sinds begin jaren ’90 van de vorige eeuw. Ook de ‘kerninflatie’ (excl. volatiele voedings- en energieprijzen) is in de VS sterk opgelopen en staat met 4,5% jaar-op-jaar nu eveneens op het hoogste niveau in 30 jaar. In de Eurozone is het beeld minder uitgesproken, maar ook hier is de ‘headline’ inflatie inmiddels opgelopen tot boven de ECB-doelstelling van ‘rond 2%’. De ‘kerninflatie’ blijft hier met 0,7% jaar-op-jaar nog wel altijd beperkt. Vooralsnog stellen centrale banken als de Fed en de ECB, en ook het IMF, zich op het standpunt dat de huidige hoge inflatie van voorbijgaande aard is. Daarmee impliceren zij dat monetaire verkrapping voorlopig nog niet aan de orde is en rentes dus nog langere tijd laag zullen blijven. Dit gaf enige opluchting voor obligatiebeleggers en dat zagen we terug in een daling van de rente op de kapitaalmarkt, dus hogere obligatiekoersen. Voor de Euro- en USD-bedrijfsobligaties noteerden we een stijging van meer dan 1%. De obligaties van opkomende landen hadden, net zoals aandelen, last van het negatieve sentiment en bleven met een rendement van 0,3% duidelijk achter bij de andere regio’s. Per saldo een prima maand voor het Loyalis Global Interest Plus Fund, waarin de koers is gestegen met 0,86%.

 

Staatsobligatiefonds

De daling van de rente op de kapitaalmarkt zagen we vooral terug bij de Euro staatsobligaties met hogere ratings en langere looptijden, wat duidelijk zichtbaar is in de waardeontwikkeling van het Global Interest Fund. Zo steeg de wereldwijde obligatieportefeuille deze maand met ruim 1%, terwijl de langlopende Europese staatsobligaties bijna 6% hoger noteerden. De koers van het Global Interest Fund, dat grotendeels belegt in langlopende Europese staatsleningen, is deze maand aldus met maar liefst 4,51% gestegen.

 

Wanneer wordt jouw inleg belegd?

Klik hieronder en vind een overzicht van de beleggingsdata