20 juli 2022

20 juli 2022

Performance Loyalis Global Funds – juni 2022

Financiële markten zetten de negatieve trend van de afgelopen maanden onverminderd door waardoor juni de afsluiter werd van een slecht eerste halfjaar.

Equity SRI Fund

-6,07%

Interest Plus Fund

-3,98%

Interest Fund

-5,04%

Financiële markten

Over de hele linie zetten financiële markten in juni de negatieve trend van de afgelopen maanden onverminderd door, en opnieuw ontkwam geen enkele beleggingscategorie aan de malaise. Daarmee is het eerste halfjaar van 2022 voor financiële markten een van de slechtste eerste jaarhelften in de afgelopen 50 jaar geworden. Over het eerste halfjaar van 2022 zijn de meeste aandelenbeurzen 10-15% in waarde gedaald. Hetzelfde geldt ook voor Europese staats- en bedrijfsobligaties. Zowel voor aandelen als voor obligaties, om nog maar te zwijgen van vastgoed, is de eerste jaarhelft van 2022 daarmee uitzonderlijk slecht verlopen.

 

Aandelenbeurzen

Zoals ook de afgelopen maanden, leden in juni de aandelen- en obligatiebeurzen onder een combinatie van slechtere economische vooruitzichten, stijgende inflatie en een verkrapping van monetair beleid. De MSCI SRI wereld aandelenindex daalde in juni met meer dan 6%. De aandelenbeurzen in opkomende markten deden het iets beter, de MSCI SRI opkomende markten aandelenindex daalde echter nog steeds met ruim 5%. De dalende aandelenkoersen in juni waren ook terug te zien in het Loyalis Global Equity SRI Fund, wat voor 85% belegt in aandelen van ontwikkelde landen en voor 15% in aandelen van opkomende markten. Dit resulteerde voor juni in een koersdaling van 6,07% voor het Loyalis Global Equity SRI Fund.

 

Staatsobligaties

De stijgende inflatie en de verwachting van stijgende rentes droegen ook in juni bij aan dalende obligatiekoersen. Echter, vooral in de tweede helft van de maand daalden kapitaalmarktrentes licht, en daarmee bleef het verlies op staatsobligaties nog enigszins beperkt. Uiteindelijk kwamen de langlopende Europese staatsobligaties en de wereldwijde obligaties in juni op een verlies uit van respectievelijk rond de 6% en 1,9%. Voor het Loyalis Global Interest Fund, dat voor 70% belegt in langlopende Europese staatsobligaties, resulteerde dat in juni dan ook in een koersdaling van 5,04%.

 

Bedrijfsobligaties

Naast staatsobligaties ondervonden ook de bedrijfsobligaties hinder van de hogere renteniveaus en mindere economische vooruitzichten. Bedrijfsobligaties uit Amerika deden het met een negatief rendement van rond de 2,9% relatief beter dan de bedrijfsobligaties uit Europa en opkomende markten, waar negatieve rendementen werden behaald van respectievelijk rond de 3% en 6,7%. Al met al resulteerde dit in juni in een negatief rendement van 3,98% voor het Loyalis Global Interest Plus Fund. 

 

Wanneer wordt jouw inleg belegd? 

Klik hieronder en vind een overzicht van de beleggingsdata