15 april 2021

15 april 2021

Performance Loyalis Global Funds – maart 2021

Uitstekende maand voor aandelenbeleggers

Equity SRI Fund

5,87%

Interest Plus Fund

-0,80% 

Interest Fund

-1,06% 

Financiële markten

Maart 2021 was vooral voor aandelenbeleggers een bijzonder goede maand. Diverse aandelenbeurzen bereikten (bijna-) recordniveaus. Aziatische aandelenbeurzen en opkomende markten bleven echter iets achter bij de VS en Europa. Voor obligatiebeleggers viel er weinig te vieren vanwege de stijging van de rente op de kapitaalmarkt. Het is echter de vraag of de vaccinatiegraad in de komende maanden snel genoeg toeneemt om een ‘derde golf’ van coronabesmettingen te onderdrukken en een geleidelijke afbouw van ‘lockdowns’ en andere contactbeperkende maatregelen mogelijk te maken. Vooralsnog blijft het vooruitzicht van een sterk economisch groeiherstel met (licht) oplopende inflatiedruk wat ons betreft eerder pleiten voor aandelen dan voor staatsobligaties.

 

Aandelenbeurzen

De verwachting van een aanstaand economisch groeiherstel, in combinatie met mogelijk toenemende inflatiedruk, pakte opnieuw vooral goed uit voor aandelenbeleggers. In maart waren het daarbij vooral beleggers in Amerikaanse en Europese aandelen die profiteerden. De Nederlandse AEX-index sloot op 30 maart 2021 voor het eerst in ruim twintig jaar (!) boven de 700-punten grens. Beleggers in Aziatische aandelen en opkomende markten beleefden een beduidend minder goede maand. Per saldo leverde de beurzen van de ontwikkelde landen een maandrendement op van ruim 6%, tegen ‘slechts’ 2,6% voor de index van de opkomende landen. Aldus koerste het Loyalis Global Equity SRI Fund deze maand 5,87% hoger, met name gedreven door de winsten op de aandelenbeurzen in de ontwikkelde landen.

 

Obligaties

Ook in maart had het Loyalis Global Interest Plus Fund last van oplopende kapitaalmarktrentes, met als gevolg koersdalingen van obligaties in diverse categorieën en regio’s. De schade werd enigszins beperkt door het positieve sentiment onder beleggers, die genoegen namen met lagere risicopremies voor obligaties. Het resultaat voor de Euro bedrijfsobligaties kwam daarmee uit op een marginaal positief rendement van 0,05%, terwijl de Amerikaanse bedrijfsobligaties, gemeten in Euro, ruim 1,5% moesten prijsgeven. Obligaties van opkomende landen deelden in dit sentiment, inclusief valuta effecten werd een rendement van -1,15% genoteerd in de maand februari. Per saldo daalde het Loyalis Global Interest Plus Fund deze maand met 0,8%.

 

Staatsobligatiefonds

De stijging van de rente op de kapitaalmarkt heeft natuurlijk ook een negatief effect op de waardeontwikkeling van het Global Interest Fund. In de wereldwijde obligatieportefeuille noteerden we een daling van 0,65%, het positieve effect van de afgenomen risicopremies is niet voldoende om het negatieve effect van de hogere rente en bijbehorende koersdalingen te compenseren. Europese staatsobligaties hadden meer last van de rentestijging en noteerden in maart ruim 1,2% lager. De koers van het Global Interest Fund, dat grotendeels belegt in langlopende, Europese staatsleningen, is deze maand derhalve met 1,06% gedaald.

 

Wanneer wordt jouw inleg belegd? 

Klik hieronder en vind een overzicht van de beleggingsdata