15 juni 2021

15 juni 2021

Performance Loyalis Global Funds – mei 2021

Stabiele markten. De maand mei werd licht positief afgesloten voor aandelen en de obligaties koersen rond het niveau van de vorige maand.

Equity SRI Fund

0,56%

Interest Plus Fund

0,41%

Interest Fund

-0,24%

Financiële markten

Net als in de afgelopen maanden was mei licht positief voor aandelen en koersten de obligaties rond het niveau van de vorige maand. Op het eerste gezicht was mei daarmee een vrij saaie maand voor financiële markten, maar dit beeld is wel enigszins bedrieglijk. Onder de oppervlakte waren er wel enkele min of meer opvallende ontwikkelingen, bijvoorbeeld op regio-niveau bij aandelen. Europese aandelen presteerden in mei opmerkelijk goed, met een rendement van +2,6% voor de MSCI Europe-index, mede dankzij meevallende macro-economische cijfers. Amerikaanse aandelen bleven juist achter, met een rendement van -0,7% voor de MSCI North America-index. Dit was mede het gevolg van de waardedaling van de Amerikaanse dollar, die in mei bijna 1,5% verloor ten opzichte van de Euro en over het afgelopen jaar zelfs zo’n 10% minder waard is geworden.

 

Aandelenbeurzen

De aandelenbeurzen van Aziatische landen en opkomende markten bleven achter bij Europa, met rendementen in mei van respectievelijk +0,1% voor de MSCI Asia Pacific-index en +0,9% voor de MSCI Emerging Markets-index. Ook opmerkelijk was de sterke ‘performance’ van Europees beursgenoteerd vastgoed, dat in mei ruim 3% meer waard werd en daarmee de best presterende beleggingscategorie was, overigens net als in april. Al met al een positieve maand voor beleggers in aandelen, waarin de koers van het Loyalis Global Equity SRI Fund per saldo steeg met 0,56%.

 

Obligaties

Na de stijging van de rente in het eerste kwartaal van 2021 lijkt de kapitaalmarkt nu in iets rustiger vaarwater te zijn gekomen. Maar wanneer we iets dieper in de cijfers duiken, dan zien we dat de inflatiedruk in mei sterk is opgelopen, zowel voor de VS als voor Europa. Het lijkt redelijk om te veronderstellen dat de inflatiedruk ook de komende maanden hoog zal blijven. Het huidige sterke economische groeiherstel kan op langere termijn voor aanhoudend hogere prijzen zorgen, zeker in combinatie met het extreem ruime begrotingsbeleid van overheden. Daar staat tegenover dat de structurele factoren die sinds begin jaren ’80 de inflatie hebben gedrukt (o.a. demografie en technologie) niet opeens zijn verdwenen. Per saldo zagen we deze maand kleine uitslagen voor de betere bedrijfsobligaties: -0,1% voor Euro noteringen en +0,6% voor USD noteringen (na valuta effect). De meer risicovolle obligaties van de opkomende landen presteerden relatief goed, daar noteerden we na valuta effecten een stijging van 1%. Per saldo steeg het Loyalis Global Interest Plus Fund deze maand met 0,41%.

 

Staatsobligatiefonds

Per saldo was er in de maand mei nog sprake van een kleine stijging van de rente op de kapitaalmarkt, met name op de langere looptijden. Dit heeft natuurlijk ook een negatief effect op de waardeontwikkeling van het Global Interest Fund. De wereldwijde obligatieportefeuille hield het hoofd net boven water met een stijging van 0,1%, mede vanwege valuta effecten. Europese staatsobligaties daarentegen hadden last van de iets opgelopen rente en noteerden deze maand 0,4% lager. De koers van het Global Interest Fund, dat grotendeels belegt in langlopende, Europese staatsleningen, is deze maand derhalve met 0,24% gedaald.

Wanneer wordt jouw inleg belegd? 

Klik hieronder en vind een overzicht van de beleggingsdata