15 december 2020

15 december 2020

Performance Loyalis Global Funds – november 2020

De financiële markten veren op. Eindelijk waren daar de verkiezingen in de Verenigde Staten en druppelden de resultaten binnen.

Equity SRI fund

8,95%

Equity SRI fund

2,02% 

Equity SRI fund

-0,18% 

Financiële markten

De uitslag liet lang op zich wachten,
niet zozeer vanwege het aantal kiesmannen diekandidaat Biden hadgewonnen, doch door rechtszaken van president Trump, die weigerde
zijn nederlaag te aanvaarden. Beleggers reageerden positief op deverkiezingsresultaten, vanwege de duidelijke voorsprong van kandidaat Biden. En er was nog meer goed nieuws, namelijk de uitstekende fase 3
testresultaten van het Covid-19 vaccin van Pfizer. De definitieve goedkeuring is daarmee slechts een formaliteit. Met name aandelenkoersen veerden op bij dit bericht, omdat daarmee een herstel van de wereldwijde economie een stap dichterbij is gekomen. Uiteraard was dit ook goed nieuws voor de koersontwikkeling van bedrijfsobligaties. Beleggers namen weer afscheid van hun veilige beleggingen in staatsleningen, wat leidde tot een licht hogere rente op
de kapitaalmarkt.

Aandelenbeurzen

Gemeten in Euro’s stegen de aandelenbeurzen in de ontwikkelde landen deze maand met circa 8,7%, hier en daar tot nieuwe ‘all time highs’, de opkomende markten deden het nog iets beter. Hiermee zijn de verliezen
uit de eerste helft van 2020 inmiddels goedgemaakt en lijken we dit jaar af te sluiten met een positief resultaat voor aandelenbeleggers. Dankzij het perspectief van grootschalige vaccinaties in combinatie met overheidssteun kan het economisch herstel in 2021 doorzetten. Vanwege deze uitstekende resultaten op de aandelenbeurzen steeg het Loyalis Global Equity SRI Fund in de maand november met bijna 9%.

Obligaties

Alle categorieën in het Loyalis Global Interest Plus Fund noteerden hoger in de maand november, ondanks een iets lagere US$ koers. Voor bedrijfsobligaties was er uiteraard sprake van een positief beeld, omdat de onzekerheden voor ondernemingen zijn afgenomen. De Euro bedrijfsobligaties koersten bijna 0,6% hoger, de Amerikaanse bedrijfsobligaties noteerden een winst van maar liefst 2,3% gemeten in Euro. Staatsleningen van opkomende markten tenslotte profiteerden het
meeste van dit positieve sentiment, inclusief valuta effecten was het rendement bijna 3,8% voor deze categorie. Aldus noteerde het Loyalis Global Interest Plus Fund in de maand november een stijging van 2,0%.

Staatsobligatiefonds

In deze positieve marktomstandigheden wordt minder belegd in staatsleningen, zodat het Global Interest Fund last had van een licht stijgende rente op de kapitaalmarkt. Dit leidt namelijk tot lagere obligatiekoersen, waarbij het effect het grootste is voor de langere looptijden. Aldus noteerde het langlopende, Europese staatsobligatiefonds een rendement van -0,5%. In het wereldwijde obligatiefonds werd het negatief effect van de stijgende rente volledig
gecompenseerd door het positieve nieuws voor bedrijfsobligaties, per saldo was er sprake van een positief resultaat van ruim 0,6%. Dankzij de grotere positie in langlopende Euro staatsleningen koerste het Loyalis Global Interest Fund 0,2% lager in de maand november.

Hoe wordt jouw geld bij ZZP
Pensioen belegd?

Jij hoeft alleen te bepalen hoeveel je in wilt leggen