10 december 2021

10 december 2021

Performance Loyalis Global Funds – november 2021

De comeback van het ‘Covid-19’-virus resulteerde eind november in dalende koersen op de aandelenbeurzen. Desondanks noteerde het Loyalis Global Equity SRI Fund een koersstijging. De dalende aandelenbeurzen zorgden voor een daling in de rentes en dus hogere koersen op de obligatiemarkten.

Equity SRI Fund

+0,69%

Interest Plus Fund

-0,36%

Interest Fund

+3,01%

Financiële markten

November 2021 begon goed voor relatief risicovolle beleggingscategorieën zoals aandelen, maar tegen het einde van de maand zorgde de combinatie van een heropleving van het ‘Covid-19’-virus in grote delen van Europa en de ontdekking van een nieuwe coronavariant in Zuid-Afrika voor een draai in het sentiment.

 

Aandelenbeurzen

Ondanks de relatief hoge vaccinatiegraad heeft het ‘Covid-19’-virus eind november vooral in Europa een sterke comeback gemaakt. In diverse Europese landen zijn ‘lockdowns’ en andere contactbeperkende maatregelen dan ook weer ingesteld, wat terug was te zien op de aandelenbeurzen. Ook de ontdekking van de ‘omikron’-variant van het ‘Covid-19’-virus in Zuid-Afrika heeft eraan bijgedragen dat op aandelenbeurzen de koersen onder druk kwamen te staan. Vooral Europese aandelen hebben slecht gepresteerd in november, met een negatief rendement van 2,5% voor de MSCI Europe-index, en de MSCI Emerging Markets-index die een negatief rendement van 2,4% over de hele maand november noteerde. Alleen de Amerikaanse beurs wist de maand nog net positief af te sluiten met een rendement van 0,5% voor de MSCI North America-index. De onzekere stemming op de beurs was terug te zien in het Loyalis Global Equity SRI Fund. Zo daalde deze maand de koers voor de opkomende markten aandelenportefeuille met 0,9% en liet de wereld aandelenportefeuille in de ontwikkelde landen een lichte stijging van bijna 1% zien. Al met al resulteerde dit in een koersstijging voor het Loyalis Global Equity SRI Fund van 0,69%, waarin voor 85% wordt belegd in aandelen van de ontwikkelde landen.

 

Obligaties

Ondertussen droegen de negatieve ontwikkelingen ten aanzien van het coronavirus en de koersdalingen op aandelenbeurzen eind november bij aan dalende rentes op obligatiemarkten. Euro staatsobligaties werden daarmee in november de best presterende beleggingscategorie, met een positief resultaat van 1,7% en hogere rendementen voor de langere looptijden. Dit was terug te zien in het Loyalis Global Interest Fund, waar zowel de langlopende Europese staatsobligaties als de wereldwijde obligaties beide een koersstijging lieten zien van respectievelijk 4,03% en 0,69%. Uiteindelijk resulteerde dit in een koersstijging in november voor het Loyalis Global Interest Fund van 3,01%.

 

Staatsobligatiefonds

Vanwege een gemiddeld lagere rentegevoeligheid voor bedrijfsobligaties vergeleken met staatsobligaties, profiteerden bedrijfsobligaties minder van de dalende rentes. Tegelijkertijd noteerden de obligaties van de opkomende markten lager, door de gemiddeld lage vaccinatiegraad in deze landen en de onzekerheid rondom de omikron variant. Europese bedrijfsobligaties deden het met een positief rendement van 0,58% iets beter dan de bedrijfsobligaties uit Amerika en de opkomende markten, waar respectievelijk een negatief rendement werd behaald van 0,04% en 1,85%. Al met al waren deze rendementen terug te zien in de koers van het Loyalis Global Interest Plus Fund, dat voor november een koersdaling van 0,36% noteerde.

 

Wanneer wordt jouw inleg belegd? 

Klik hieronder en vind een overzicht van de beleggingsdata