15 november 2021

15 november 2021

Performance Loyalis Global Funds – oktober 2021

Oktober 2021 was een goede maand voor de aandelenbeurzen, waardoor het Loyalis Global Equity SRI Fund een koersstijging van ruim 7% kon noteren. Door toegenomen inflatiedruk daalden ondertussen de lange rentes en liepen de risicopremies voor bedrijfsobligaties iets op.

Equity SRI Fund

+7,69%

Interest Plus Fund

-0,26%

Interest Fund

+1,30%

Financiële markten

Door economisch groeiherstel en boven verwachting goede winstcijfers van bedrijven in Europa en de VS werden in oktober hoge rendementen gehaald op de aandelenbeurzen. Daarnaast zijn in oktober voor de meeste grote economieën de BBP-groeicijfers over het derde kwartaal bekendgemaakt. Deze groeicijfers leveren een beeld op van een wereldeconomie die nog altijd midden in een sterk groeiherstel zit, met Europa als koploper.

 

Aandelenbeurzen

Dankzij het positieve sentiment op de aandelenbeurzen waren de rendementen in oktober zeer positief. Zeker voor Amerikaanse aandelen was oktober een topmaand, waar met een rendement van ruim 7% op de MSCI North America-index het verlies van september (-2,5%) ruimschoots werd goedgemaakt. Beleggers in Aziatische aandelen en aandelen opkomende markten waren in oktober minder blij, met slechts licht positieve rendementen van respectievelijk 0,1% op de MSCI Asia Pacific-index en 1,1% op de MSCI Emerging Markets-index door de achterblijvende vaccinatiegraad in veel opkomende economieën en de twijfels onder beleggers over de relatief matig presterende Chinese economie. Desondanks was de over het algemeen goede stemming op de aandelenbeurzen terug te zien in het Loyalis Global Equity SRI Fund. Zo stegen in dit fonds deze maand de koersen van de wereld- en opkomende markten aandelenportefeuilles, waarbij de wereld aandelenportefeuille het een stuk beter deed dan de opkomende markten aandelenportefeuille. Al met al leverde oktober het Loyalis Global Equity SRI Fund een koersstijging op van 7,69%.

 

Obligaties

Terwijl op de aandelenbeurzen een vrolijke stemming heerste, was de stemming in oktober op de obligatiemarkten een stuk minder door angst voor oplopende inflatiedruk en hogere rentes. In de VS ligt de inflatie al bijna een halfjaar boven 5%, terwijl ook in Europa in oktober de inflatiedruk ondertussen flink is opgelopen tot ruim 4% jaar-op-jaar. Een deel van deze prijsstijgingen heeft als oorzaak de problemen aan de aanbodzijde van de economie, waarmee het stagflatie-scenario de kop opsteekt. Als reactie hierop zijn de ingeprijsde inflatieverwachtingen voor de lange rentes de afgelopen tijd flink opgelopen, zowel in de VS als in de eurozone, wat zorgt voor negatieve rendementen op staatsobligaties, zoals dat in feite al het grootste deel van 2021 (afgezien van de zomermaanden) het geval is. Dit was terug te zien in het Loyalis Global Interest Fund, waar de wereldwijde obligaties een kleine koersdaling lieten zien en het minder goed deden dan de langlopende Europese staatsobligaties in het fonds, die een koersstijging van ruim 2% lieten zien. Met name dankzij de Europese staatsobligaties noteerde het Loyalis Global Interest Fund in oktober alsnog een koersstijging van 1,30%.

 

Staatsobligatiefonds

Hogere inflatieverwachtingen drukten ook de rendementen op bedrijfsobligaties, waar per saldo voor Europese bedrijfsobligaties een negatief rendement van ca. 0,6% werd behaald. In het Loyalis Global Interest Plus Fund deden Amerikaanse bedrijfsobligaties het iets beter, met een klein positief rendement, vergeleken met die uit Europa en de opkomende markten waar een negatief rendement werd behaald. Al met al was de inflatiedruk dus terug te zien in de koers van het Loyalis Global Interest Plus Fund, dat voor oktober een koersdaling van 0,26% noteerde.

 

Wanneer wordt jouw inleg belegd? 

Klik hieronder en vind een overzicht van de beleggingsdata