18 oktober 2021

18 oktober 2021

Performance Loyalis Global Funds – september 2021

September 2021 leverde een draai op in het beurssentiment: voor de eerste keer sinds oktober 2020 lieten aandelenkoersen een duidelijke daling zien wat terug te zien was in een koersdaling voor het Loyalis Global Equity SRI Fund.

Equity SRI Fund

-2,60%

Interest Plus Fund

-3,09%

Interest Fund

-1,37%

Financiële markten

September 2021 leverde een draai op in het beurssentiment: voor de eerste keer sinds oktober 2020 lieten aandelenkoersen een daling zien. De lange rentes stegen wel verder door. Nu in de ontwikkelde landen de vaccinatiegraad oploopt en de besmettingen en coronarestricties afnemen, zet het herstel van de wereldeconomie verder door. De VS en China dragen dit herstel. Interessant is wel dat het afgelopen kwartaal de economische groeiverwachtingen voor de VS door een gelijkblijvende vaccinatiegraad zijn gedaald, terwijl deze voor de EU door een stijgende vaccinatiegraad juist zijn gestegen.

 

Aandelenbeurzen

De ontwikkelingen op de aandelenbeurzen waren in september het meest opvallend, waarbij de koersen op de meeste aandelenbeurzen voor het eerst weer daalden na een lange periode van vrijwel continue stijging. Uitzondering hierop was de Japanse beurs, waar het opstappen van premier Suga als positief nieuws ontvangen werd en wat de MSCI Asia Pacific-index, als enige van de grote aandelenregio’s in september, een positief rendement opleverde. De MSCI North America-index en zijn Europese tegenhanger, de MSCI Europe-index, noteerden in september een rendement van respectievelijk -2,5% en -3,0%. Hoewel de opkomende markten de slechts presterende aandelenregio in 2021 blijven, presteerde de MSCI Emerging Markets-index relatief goed met een rendement van -1,8%. De neerwaartse trend van de wereldwijde aandelenbeurzen in september maar ook het relatief goed presteren van de opkomende markten kwamen beide terug in de koersontwikkeling van het Loyalis Global Equity SRI Fund, dat met -2,60% in september voor het eerst sinds een jaar een koersdaling liet zien.

 

Obligaties

Over heel 2021 staat de rente op de kapitaalmarkt hoger vergeleken met een jaar eerder, waarmee Europese staatsobligaties dit jaar tot nu toe de slechts presenterende beleggingscategorie is. De 10-jaars rentes in Nederland en Duitsland zijn overigens in absolute zin nog altijd licht negatief, ondanks de rentestijgingen dit jaar, terwijl in het VK de rentes oplopen tot 1% voor de 10-jaars rente, wat hoger is dan de rente in bijvoorbeeld Spanje (0,4%) en Italië (0,8%). Door de relatief lange looptijden van de obligaties in het Loyalis Global Interest Fund was er voor dit fonds een duidelijk effect van deze rentebewegingen zichtbaar in de koers, die een daling van 3,09% liet zien.

 

Staatsobligatiefonds

Ook de rendementen op bedrijfsobligaties vielen negatief uit door de hogere lange rentes, al deden rendementen op bedrijfsobligaties het wel beter dan die op staatsobligaties. Mede hierdoor was een minder groot effect van de rentestijging zichtbaar in het Loyalis Global Interest Plus Fund. Zo daalden deze maand in dit fonds de Europese en Amerikaanse bedrijfsobligatieportefeuille met ongeveer 1% terwijl de staatsobligatieportefeuille voor opkomende markten ruim 2% daalde. Het Loyalis Global Interest Plus Fund, dat grotendeels belegt in bedrijfsobligaties, noteerde daarom een koersdaling van 1,37%.

 

Wanneer wordt jouw inleg belegd? 

Klik hieronder en vind een overzicht van de beleggingsdata