12 oktober 2022

12 oktober 2022

Performance Loyalis Global Funds – september 2022

Ook in september leverden alle beleggingscategorieën negatieve rendementen op door verder stijgende rentes en dalende koersen.

Equity SRI Fund

-7,39%

Interest Plus Fund

-5,15%

Interest Fund

-7,53%

Financiële markten

Voor beleggers was september opnieuw een typische ‘stagflatie’-maand, met stijgende rentes en dalende aandelenkoersen. Wie dit jaar de aloude beleggerswijsheid ‘sell in May and go away, but remember to come back in September’ had opgevolgd, kwam in ieder geval voor wat betreft het tweede deel bedrogen uit. Alle beleggingscategorieën hebben in 2022 tot nu toe in vergelijkbare mate slecht gepresteerd en leverden ook in september negatieve rendementen op.

Het is opvallend dat in 2022 tot nu toe vrijwel alle beleggingscategorieën negatieve rendementen hebben opgeleverd van rond de 15%. Niet alleen voor aandelen, maar vooral ook voor obligaties zijn dergelijke verliezen uitzonderlijk, en dat zowel aandelen als obligaties in vergelijkbare mate negatief renderen is helemaal zeldzaam.

 

Aandelenbeurzen

In september lieten zowel in opkomende markten als in ontwikkelde markten de aandelenbeurzen koersverliezen zien. Amerikaanse aandelen bleven achter bij Europese aandelen, al werd het rendementsverschil in euro’s gemeten nog enigszins gedempt door de verder doorzettende waardestijging van de Amerikaanse dollar (+1,8% in september) ten opzichte van de euro.

Uiteindelijk liet in september de MSCI SRI opkomende markten aandelenindex een koersverlies zien van 9,27% terwijl de MSCI SRI wereld aandelenindex het deze maand iets beter deed met een koersverlies van 7,04%. Het Loyalis Global Equity SRI Fund, wat voor 85% belegt in aandelen van ontwikkelde landen en voor 15% in aandelen van opkomende markten, liet in september een koersdaling zien van 7,39%.

 

Staatsobligaties

Rentestijgingen in september zorgden ook voor rendementsverliezen op obligaties. Ten opzichte van aandelen waren deze verliezen weliswaar relatief beperkt, maar voor obligaties zijn verliezen op maandbasis van ­3,8% voor staatsobligaties en ­3,3% tot ­3,9% voor respectievelijk ‘investment grade’­ en ‘high yield’­bedrijfsobligaties toch zeer aanzienlijk.

Met name voor Europese staatsobligaties vertaalden de stijgende rentes zich in negatieve rendementen. Langlopende Europese staatsobligaties lieten in september dan ook een verlies van 9,05% zien, terwijl wereldwijde obligaties het in september beter deden met een koersdaling van 3,94%. Voor het Loyalis Global Interest Fund, dat voor 70% belegt in langlopende Europese staatsobligaties, resulteerden de dalende obligatiekoersen in september dan ook in een koersdaling van 7,53%.

 

Bedrijfsobligaties

Ook bedrijfsobligaties ondervonden hinder van de gestegen rentes. Bedrijfsobligaties uit Europa deden het met een negatief rendement van 3,54% relatief beter dan de bedrijfsobligaties uit Amerika en de obligaties uit opkomende markten, waar negatieve rendementen werden behaald van respectievelijk 5,22% en 7,14%. Al met al resulteerde dit in september in een negatief rendement van 5,15% voor het Loyalis Global Interest Plus Fund. 

 

Wanneer wordt jouw inleg belegd? 

Klik hieronder en vind een overzicht van de beleggingsdata