21 december 2019

21 december 2019

Rendement 2019!

n 2019 zijn de rendementen van de Loyalis Global Funds zeer goed.

In het begin van het jaar was er duidelijk herstel van de dalingen eind 2018. Onder andere door de beleidswijziging van de Amerikaanse centrale bank (FED). Verder was er in 2019 sprake van spanningen tussen de Verenigde Staten en China, maar zorgde toenadering van de twee grootmachten later in het jaar tot (voorzichtig) optimisme op de beurs. Ook de winstcijfers in het najaar van 2019 werden als positief ervaren door beleggers. Dit resulteerde in flink positieve aandelenrendementen. De forse rentedaling in het begin van het jaar, werd in het najaar weer gedeeltelijk gecompenseerd door een lichte rentestijging. Dit zorgde voor positieve obligatierendementen.