Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund

Het fonds belegt in staatsobligaties en hanteert een passieve beleggingsstrategie die erop gericht is het rendement van de index te volgen. Deze marktgewogen index is een weerspiegeling van het volledige scala van langlopende (minimaal 20 jaar) in euro genoteerde staatsobligaties.

Kerngegevens

Regio Eurozone
Beleggingscategorie   Staatobligaties
Basisvaluta Euro
Valutarisico Nee
Actief / passief Passief
Aantal posities (31 januari 2020) 31
Minimale kredietkwaliteit AA
Uitkerend/ herbeleggend Herbeleggend
ISIN code IE00B236KL88
Introductiedatum fonds 29-08-2007
Benchmark Bloomberg Barclays Aggregate Treasury 20+ Year Index