Vanguard Global Bond Index Fund

Het fonds belegt in obligaties en hanteert een passieve beleggingsstrategie die erop gericht is het rendement van de index te volgen. Dit is een marktgewogen, wereldwijde index van staatsobligaties, overheidsgerelateerde obligaties, bedrijfsobligaties en gesecuriteerde vastrentende waarde beleggingen.

Kerngegevens

Regio Wereldwijd
Beleggingscategorie Staatobligaties
Basisvaluta Euro
Valutarisico Nee
Actief / passief Passief
Aantal posities (31 januari 2020) 12.175
Minimale kredietkwaliteit BBB
Uitkerend/ herbeleggend Herbeleggend
ISIN code IE00B18GC888
Introductiedatum fonds 27-02-2014
Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted Index Hedged