De meeste gestelde vragen, helder in beeld.

Hier vind je de veelgestelde vragen over ZZP Pensioen.

Algemeen

CLOSED
Hoe is het toezicht geregeld bij het ZZP Pensioen?
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op ZZP Pensioen. De AFM let er bijvoorbeeld op dat ZZP Pensioen voldoet aan wettelijke regels en dat de informatie over ZZP pensioen juist, duidelijk en niet misleidend is. Daarnaast heeft de Stichting ZZP Pensioen, bestaande uit vertegenwoordigers van Stichting ZZP Nederland en Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO-ZZP), toezicht op ZZP Pensioen. De stichting controleert de uitvoering en stemt af over verbeteringen.
Heeft het ZZP Pensioen een dekkingsgraad?
Nee. Dekkingsgraden hebben betrekking op pensioenfondsen. ZZP Pensioen is geen pensioenfonds. Bij een lijfrentebeleggingsrecht, zoals ZZP Pensioen, blijft het geld op jouw ZZP pensioenrekening van jou.
Wat gebeurt er met mijn ZZP Pensioen als a.s.r. failliet gaat?

Het vermogen op jouw ZZP Pensioen rekening valt buiten een eventueel faillissement van a.s.r. Dit komt omdat de beleggingen in de ZZP Fondsen niet op de balans van a.s.r. staan.

De klanten van ZZP Pensioen (unithouders) – zijn immers de eigenaar van de beleggingen in de ZZP Fondsen. Het juridische eigendom van deze beleggingen is onder gebracht in een aparte stichting: Stichting Bewaarneming LSB. Deze stichting heeft – overeenkomstig de wet – uitsluitend tot taak de juridische eigendom van de activa toebehorende aan de klanten van de ZZP fondsen te bewaren. Middels deze stichting wordt er voor gezorgd dat de beleggingen te allen tijden van de balans van a.s.r. en van ASR Vermogensbeheer als beheerder afgescheiden zijn.

Voor meer informatie raadpleeg de prospectus van ZZP Pensioen

Waarom is ZZP Pensioen zo belangrijk voor jou als ondernemer?

Als zelfstandige bouw jij geen pensioen op via je werkgever. Om te voorkomen dat je straks alleen AOW hebt, moet je als zzp’er dus zelf iets regelen voor je pensioen.

Wat zijn de voordelen van ZZP Pensioen?
 • Je bepaalt zelf wat en wanneer je inlegt en wanneer je je ZZP Pensioen laat uitkeren. Binnen de fiscale spelregels.
 • Het geld op je ZZP Pensioenrekening blijft van jou! Ook als het slecht gaat met jou of a.s.r.
 • Je beleggingsrisico wordt afgebouwd naarmate je pensioenleeftijd nadert.
 • Bij overlijden is je ZZP Pensioen voor jouw nabestaanden.
 • Bij arbeidsongeschiktheid mag je ZZP Pensioen eerder laten uitkeren.
 • Je ZZP Pensioen wordt niet meegenomen in de vermogenstoets. Mocht je in de bijstand komen.
 • Op je online omgeving kun je volgen hoe je ZZP Pensioen zich ontwikkelt.
 • Overstappen naar een andere aanbieder van een lijfrente kan altijd.
Waarom staat ZZP Pensioen niet in mijnpensioenoverzicht.nl?

Op Mijnpensioenoverzicht.nl geeft de overheid inzicht in je AOW en het pensioen dat je eventueel opgebouwd hebt via een werkgever. Individuele pensioenproducten, zoals het ZZP Pensioen, zijn (nog) niet op dit overzicht terug te zien. Wil je inzicht in je ZZP Pensioen? Kijk dan in je pensioenportaal.

Wat gebeurt er als mijn bedrijf failliet gaat?

Het ZZP Pensioen blijft altijd van jou. Wettelijk is het zo geregeld dat een lijfrentebeleggingsrecht, zoals jouw ZZP Pensioen, een persoonlijk recht is dat buiten het faillissement valt. Dit betekent dat er ook geen verplichting aan je kan worden opgelegd om het ZZP Pensioen af te kopen in geval van faillissement.

Wat zijn de kosten van ZZP Pensioen?

De kosten van ZZP Pensioen vind je hier.

Wanneer ontvang ik een waardeoverzicht?

Jouw waardeoverzicht ontvang je voor 1 april via e-mail.

Wat is fiscale grondslag van ZZP Pensioen?

ZZP Pensioen is een lijfrentebeleggingsrecht zoals bedoeld in de Wet op de Inkomstenbelasting. Je stort op je ZZP Pensioen rekening en wij beleggen die stortingen voor jou. Zo bouw jij een oudedagsvoorziening. Daarmee koop je op je pensioendatum een periodieke uitkering aan. Op deze manier bouw jij met ZZP Pensioen je pensioen op en genereer je dus inkomen voor later. De term ‘Pensioen’ gebruiken we om het doel van ons product duidelijk te maken. Alleen een pensioen dat via een werkgever afgesloten wordt kan onder de Pensioenwet vallen. ZZP Pensioen valt daar dus niet onder en kwalificeert in de zin van de Pensioenwet dus niet als pensioen.

Van wie is ZZP Pensioen en wie heeft het bedacht?

ZZP Pensioen is onderdeel van a.s.r. Het ZZP Pensioen is ontwikkeld door Stichting ZZP Nederland en Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO-ZZP) en de pensioenspecialisten van APG. a.s.r. werkt nog steeds nauw samen met deze partners.

Wat is een tweestapsverificatie bij het inloggen op mijn zzppensioenportaal?

Per 1 september 2021 wijzigt de manier van inloggen in jouw pensioenportaal. De bestaande manier van inloggen met een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord, wordt aangevuld met een tweede verificatie. Ook wel tweestapsverificatie (2FA) genoemd.

Wat betekent dat voor jou?

Bij het inloggen moet je voortaan twee verplichte stappen nemen. De eerste stap bestaat uit het invullen van jouw gebruikersnaam en wachtwoord. In de tweede stap vragen wij je een code in te vullen. Het gebruik van 2FA is een gangbare manier van inloggen bv bij overheidswebsite of bij internet of mobiel bankieren. En verhoogd de veiligheid van je persoonlijke gegevens bij gebruik van de dienst.

Waarom gaan we 2FA toepassen?

Het gebruik van loginnaam en sterk wachtwoord was jarenlang toereikend om een online omgeving te beveiligen. Zolang een gebruiker met regelmaat zijn wachtwoord wijzigde, niet voor iedere omgeving hetzelfde wachtwoord gebruikte en zijn wachtwoord niet opschreef of deelde, werkte de combinatie prima. De kracht van de beveiliging was daarmee sterk afhankelijk van de goede gewoontes van de gebruiker. Het risico dat daarbij wat misgaat is anno 2021 niet meer acceptabel.

Met het toepassen van 2FA voorkomen we dat onbevoegden kunnen inloggen als zij de beschikking hebben gekregen over een bestaande combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord. Tweestapsverificatie is op dit moment voor ons de meest veilige manier om ervoor te zorgen dat de privacy gevoelige gegevens voldoende beschermd zijn.

Wat moet je doen?

Je download de authenticatie-apps Google Authenticator of van Microsoft Authenticator. Beiden zijn gratis beschikbaar voor Android en iOS (Apple). Vervolgens moet je bij het eerste gebruik ervan, deze authenticatie-app eenmalig koppelen aan je Pensioenportaal van ZZP Pensioen. Log je daarna in op je Pensioenportaal, dan vul je eerst je gebruikersnaam en het wachtwoord in. En daarna de code die je authenticatie-app op je telefoon op dat moment aanmaakt en laat zien. De appt zorgt ervoor dat deze code telkens wijzigt.

Hoe ziet dat eruit?

Wat als je geen mobiel heb?

Heb je geen mobiele telefoon dan kun je helaas geen gebruik meer maken van het pensioenportaal.

Waarom wordt hier geen SMS (met code) als bescherming gebruikt?

Een inlogprocedure met een controle via een SMS code had niet onze voorkeur omdat dat volgens ons niet de meest veilige manier is om jouw gegevens te beschermen.

Fiscaal & Belasting

CLOSED
Wat is het gevolg van storten boven het fiscaal maximum?

Let op: in verband met de beëindiging van ZZP Pensioen is storten niet meer mogelijk vanaf 22 november 2022. Als wij nog nieuwe stortingen ontvangen, dan zullen wij deze weigeren en zo snel mogelijk terugstorten.

Je bepaalt zelf hoeveel je stort in je ZZP Pensioen. Maar de inleg is niet onbeperkt aftrekbaar van je belastbare inkomen. De jaarruimte kun je berekenen via onze rekentool. Leg je meer in? Dan is dit meerdere niet aftrekbaar. De belastingdienst gaat er van uit dat je zelf checkt of je voldoende fiscale ruimte hebt.

Ook als je jouw inleg niet afgetrokken hebt van je inkomstenbelasting, moet je als je je ZZP Pensioen laat uitkeren over uitkeringen toch belasting betalen. De belastingdienst gaat er namelijk van uit dat je stortingen hebt afgetrokken van je belastbare inkomen.

Heb je toch meer ingelegd dan je fiscale ruimte? En heb je dat deel van je inleg niet op je belastbaar inkomen in mindering gebracht? In bepaalde gevallen mag je de inleg die je niet hebt afgetrokken, nog verrekenen.

Je hebt 2 mogelijkheden:

1. Je maakt gebruik van de “beperkte saldomethode”. Je hebt daarvoor wel de zogenaamde “Verklaring niet-afgetrokken premies of bedragen (saldoverklaring) ” nodig. Deze verklaring kun je aanvragen bij de belastingdienst. Je kunt maximaal €2.269 per jaar voor al lijfrentes samen alsnog verrekenen.

2. Heb je meer dan €2.269 per jaar niet kunnen aftrekken? Dan kun je de belastingdienst vragen voor een verklaring “Geruisloze terugstorting”. Wij boeken dan het deel van je stortingen waarvoor de belastingdienst in die verklaring vrijstelling geeft terug op jouw rekening.

Let goed op!

 • Alleen voor stortingen in het kalenderjaar waarin de belastingdienst je verzoek ontvangt en de vijf daaraan voorafgaande jaren geeft de belastingdienst een verklaring fiscaal geruisloze terugstorting af. Verzoeken die betrekking hebben op eerdere jaren worden afgewezen.
 • Staat er minder geld op jouw ZZP Pensioenrekening dan het bedrag waarvoor je van de belastingdienst recht op “geruisloze terugstorting”? Dan boeken wij maximaal het bedrag op jouw rekening terug.
Hoeveel jaarruimte heb ik?

Let op: in verband met de beëindiging van ZZP Pensioen is storten niet meer mogelijk vanaf 22 november 2022. Als wij nog nieuwe stortingen ontvangen, dan zullen wij deze weigeren en zo snel mogelijk terugstorten.

Dat is afhankelijk van je persoonlijke situatie. De jaarruimte kun je berekenen via onze rekentool. Om je toch een idee te geven is hier de formule:

De Jaarruimte formule is: (13,30% x PG) – (6,27 x factor A) – F

PG staat voor het gezamenlijke bedrag in het voorafgaande kalenderjaar van de winst uit onderneming vóór mutaties van de OR en vóór de ondernemersaftrek, belastbaar loon, belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden en belastbare periodieke uitkeringen (met een totaal maximum van €114.866, verminderd met de zogenaamde AOW franchise. Deze franchise is €12.837.

Factor A staat voor de aangroei van aanspraken uit een eventuele pensioenregeling.

De F staat voor dotaties aan de Oudedagsreserve (OR)

Wat is de oudedagsvoorziening (OR)?

Let op: in verband met de beëindiging van ZZP Pensioen is storten niet meer mogelijk vanaf 22 november 2022. Als wij nog nieuwe stortingen ontvangen, dan zullen wij deze weigeren en zo snel mogelijk terugstorten.

De (Fiscale) OudedagsReserve (OR) biedt je als ZZP er de mogelijkheid om een deel van je winst te reserveren voor je pensioen. Je betaalt geen inkomstenbelasting over de toename van je OR.

De OR is een boekhoudkundige reservering: het is uitstel van belasting.

 • In 2022 mag je 9,44% van jouw winst, vóór ondernemersaftrek, toevoegen aan OR.
 • Het bedrag is wel gemaximeerd tot €9.632,00.
 • En je OR mag niet hoger worden dan het eigen vermogen in jouw onderneming.

De OR valt vrij zodra je je onderneming staakt, bijvoorbeeld bij pensionering.
Dan betaal je in een keer belasting over die vrijval. Om dat te voorkomen koop je dan een lijfrente uitkering aan. Over die uitkeringen betaal je dan ook inkomstenbelasting.  Maar je betaalt wel minder inkomstenbelasting over de uitkeringen die je ontvangt na het bereiken van jouw AOW-leeftijd dan daarvoor.

Je kunt je OR ook al eerder – geheel of gedeeltelijk – afstorten in een lijfrente zoals ZZP Pensioen.

Heb je een VOF dan mag je ook gebruik maken van de OR. De OR is niet mogelijk voor DGA’s.

Kan ik mijn Oudedagsreserve (OR) "omzetten" naar ZZP Pensioen?

Let op: in verband met de beëindiging van ZZP Pensioen is storten niet meer mogelijk vanaf 22 november 2022. Als wij nog nieuwe stortingen ontvangen, dan zullen wij deze weigeren en zo snel mogelijk terugstorten.

Als ZZP er mag je 9,44% van jouw winst toevoegen aan je Oudedagsreserve (OR). Het bedrag is wel gemaximeerd tot €9.632,00. Het is mogelijk om je OR te storten in het ZZP Pensioen. Jouw OR neemt dan af met het bedrag dat je stort op je ZZP Pensioenrekening. Dat bedrag wordt dan bij jouw winst opgeteld. Daar tegenover staat een even grote aftrek op je inkomen uit werk en woning (Box 1). Per saldo betaal je dus geen belasting over deze afname van je OR. Houd er wel rekening mee dat je moet voldoen aan het zogenoemde ‘urencriterium’: Je moet minimaal 1225 uur werkzaamheden verrichten voor jouw bedrijf en meer dan 50% van je totale arbeidstijd aan jouw onderneming besteden.

Zijn de vaste beheerkosten aftrekbaar?

De vaste beheerkosten bedragen € 35 per jaar. Deze verrekenen wij met de waarde van jouw lijfrentekapitaal. Bij het afsluiten heb je nog geen kapitaal. Daarom betaal je een eerste inleg van € 35. Hierop brengen wij vervolgens de vaste beheerkosten voor het eerste jaar in mindering. De eerste inleg is net als overige inleg aftrekbaar mits je fiscale ruimte hebt. In de vervolgjaren wordt de € 35 jaarlijks ingehouden op je opgebouwde kapitaal.

Ik wil mijn storting dit jaar aftrekken. Wanneer moet ik uiterlijk storten?

Let op: in verband met de beëindiging van ZZP Pensioen is storten niet meer mogelijk vanaf 22 november 2022. Als wij nog nieuwe stortingen ontvangen, dan zullen wij deze weigeren en zo snel mogelijk terugstorten.

Als je jouw storting nog wilt meenemen met de belastingaangifte van het betreffende jaar, dan dient het geld dat jaar op jouw ZZP Pensioenrekening te staan. Storten kan tot en met 22 november 2022.

Hoeveel inkomstenbelasting betaal ik over mijn ZZP Pensioenuitkeringen?

Op de site van de belastingdienst vind je meer informatie over de inkomstenbelasting.

Wat is de maximale reserveringsruimte (inhaalruimte)?

Let op: in verband met de beëindiging van ZZP Pensioen is storten niet meer mogelijk vanaf 22 november 2022. Als wij nog nieuwe stortingen ontvangen, dan zullen wij deze weigeren en zo snel mogelijk terugstorten.

Heb je de afgelopen 7 jaar jouw jaarruimte niet of niet volledig jaarlijks benut? Dan mag je dat bedrag alsnog storten op jouw ZZP Pensioen rekening en aftrekken van jouw belastbaar inkomen. Hiervoor geldt een maximum. In 2020 is dat €7.587,00 als je jonger bent dan 55 jaar en 9 maanden en €14.978,00 als je ouder bent.

Hoe verwerk ik het bedrag uit mijn fiscale jaaroverzicht in de belastingaangifte?

Vul bij ‘Uitgaven voor inkomensvoorzieningen lijfrentebeleggingsrecht’ het bedrag in dat je fiscale Jaaropgave (en vanaf 2021 in de brief bij je waardeoverzicht). Goed om te weten: wij moeten je inleg ieder jaar doorgeven aan de Belastingdienst. Je ziet het bedrag dus ook terug in de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting (als je de status Particulier hebt).

Waarom is mijn kapitaaloverdracht niet meegenomen in mijn jaaropgave?

Heb je een kapitaaloverdracht gedaan? Dan heb je het overgedragen bedrag in het verleden al verrekend met je inkomstenbelasting. Daarom is het niet meegenomen in jouw fiscale jaaropgave. Het bedrag telt dus ook niet meer mee voor de fiscale ruimte. Je ziet de kapitaaloverdracht wel terug op het waardeoverzicht dat je hebt ontvangen.

Zijn de distributiekosten aftrekbaar?

De distributiekosten zijn niet aftrekbaar. Ze bedragen éénmalig € 40,00. Je betaalt ze direct bij het openen van een ZZP Pensioenrekening.

Overlijden

CLOSED
Hoe leg ik vast wie mijn ZZP Pensioen na mijn overlijden krijgt?

Wie jouw ZZP Pensioen ontvangt na jouw overlijden, kun je vastleggen in een testament. Heb je geen testament? Dan wordt het wettelijk erfrecht gevolgd.

Inleggen

CLOSED
Kan ik de inleg in ZZP Pensioen tussentijds stopzetten of wijzigen?

Let op: in verband met de beëindiging van ZZP Pensioen is storten niet meer mogelijk vanaf 22 november 2022. Als wij nog nieuwe stortingen ontvangen, dan zullen wij deze weigeren en zo snel mogelijk terugstorten.

Dat kan. Je bepaalt zelf hoeveel je wilt inleggen en wanneer. Het is wel belangrijk dat je rekening houdt met je fiscale ruimte. De zogenaamde jaarruimte en reserveringsruimte.

Hoe kan ik een automatische overboeking instellen?

Let op! In verband met de beëindiging van ZZP Pensioen is storten niet meer mogelijk en vragen we je om automatische overboekingen stop te zetten.

Via je bank kun je een automatische overboeking aanmaken. Hoe je dit doet verschilt per bank. Het bankrekeningnummer voor de overboeking naar je ZZP Pensioenrekening is NL79ABNA0425579557 t.n.v. Stichting Bewaarneming LSB met in de omschrijving jouw klantnummer. Dat nummer vind je in jouw deelnemersportaal onder het kopje ‘een nieuwe storting doen’.

Let op: Vanaf 2 juli wordt de tenaamstelling van de ZZP Pensioen bankrekening gewijzigd van ASR Vermogensbeheer N.V. naar Stichting Bewaarneming LSB. Om geld dan in te leggen in jouw ZZP Pensioen kun je gewoon op hetzelfde bankrekeningnummer blijven storten. Wel moet je vanaf 2 juli de tenaamstelling veranderen. Laat je automatisch geld overboeken naar jouw ZZP Pensioen? Pas dan ook de naamgeving daarin aan.

Als je jouw storting nog wilt meenemen met de belastingaangifte van het betreffende jaar, dan dient het geld uiterlijk op 31 december van dat jaar op jouw ZZP Pensioen te staan. Storten is mogelijk tot en met 22 november 2022.

Tot wanneer mag ik mijn stortingen meenemen in mijn belastingaangifte?

Als je je storting nog wilt meenemen met de belastingaangifte over 2021, dient het geld uiterlijk op 31 december 2021 op jouw ZZP Pensioen te staan. Let op: in verband met de beëindiging van ZZP Pensioen is storten niet meer mogelijk vanaf 22 november 2022.

Waarom vragen wij je bij een storting vanaf € 15.000,- naar de herkomst van jouw geld?

Let op: in verband met de beëindiging van ZZP Pensioen is storten niet meer mogelijk vanaf 22 november 2022. Als wij nog nieuwe stortingen ontvangen, dan zullen wij deze weigeren en zo snel mogelijk terugstorten.

Als beleggingsinstelling zijn wij verplicht de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’ (Wwft) na te leven. In die wet staat dat we een cliëntenonderzoek moeten verrichten onder andere bij incidentele transacties vanaf € 15.000,-. Dat betekent dat wanneer jij een storting doet van € 15.000,- of meer, wij je vragen naar de herkomst van jouw storting. Hoe heb jij je storting opgebouwd en waar komt deze vandaan? Zijn het bijvoorbeeld inkomsten uit je eigen onderneming? Ook moet je een bewijsstuk aanleveren aan ons waarmee je de herkomst kunt aantonen. Dit kan bijvoorbeeld een afschrift van je (zakelijke)bankrekening zijn met daarop de betaling van een factuur van een opdrachtgever. Kun jij de herkomst van je storting niet aantonen, dan boeken wij jouw storting terug naar de bankrekening waar deze van afkomstig is.

We willen benadrukken dat wij dit beleid uitvoeren naar aanleiding van de wettelijke verplichting vanuit de Wwft en dat er geen sprake is van enige verdenking richting jou.

Mag ik van iedere bankrekening inleggen?

Let op: in verband met de beëindiging van ZZP Pensioen is storten niet meer mogelijk vanaf 22 november 2022. Als wij nog nieuwe stortingen ontvangen, dan zullen wij deze weigeren en zo snel mogelijk terugstorten.

Nee, je kan alleen geld storten op jouw ZZP pensioen van een bankrekening die op naam van jou of jouw bedrijf staat.
Let op! Stort je van een ander bankrekeningnummer dan reeds bij ons bekend is? Dan moeten wij jou vragen om te bewijzen dat deze rekening ook echt van jou is. Bij een storting van een privé rekening is een kopie van een bankafschrift voldoende. Bij een storting vanaf jouw zakelijke rekening hebben we hiervoor ook een bewijs van jouw KVK inschrijving nodig.

Uitkeren & Opnemen

CLOSED
Kan ik mijn ZZP Pensioen ook ergens anders laten uitkeren?

In verband met de beëindiging van ZZP Pensioen is een uitkering via een andere partij je enige optie. Je betaalt daarvoor geen extra kosten.

Kan ik de hoogte van de uitkering laten variëren?

Op dit moment is dat niet mogelijk. Wettelijk moet een lijfrente-uitkering vast (qua bedrag of units) en gelijkmatig (qua uitkeringsperiode) zijn.

Kan ik tussentijds geld opnemen uit mijn ZZP Pensioen?

Het kapitaal dat je met ZZP Pensioen opbouwt, moet je op je pensioendatum verplicht gebruiken voor een periodieke uitkering (lijfrente). Dat is wettelijk zo bepaald. Wil je je ZZP Pensioen eerder opnemen, dan moet je het ’afkopen’. Je betaalt dan direct inkomstenbelasting over je kapitaal. En eventueel een boete (revisierente) aan de belastingdienst. Wij brengen geen afkoopkosten bij jou in rekening.

Hoeveel belasting betaal ik bij afkoop (uitkering in één keer)?

Is jouw ZZP Pensioen saldo (je afkoopbedrag) meer dan €4.607,00? Dan betaal je direct 52,00% inkomstenbelasting over het saldo op je ZZP Pensioenrekening op het moment van afkoop. Wij zijn wettelijk verplicht deze inkomstenbelasting in te houden op jouw ZZP Pensioen voordat wij aan je uitbetalen. Afhankelijk van je totale inkomen krijg je mogelijk een gedeelte terug via jouw aangifte inkomstenbelasting. De fiscale gevolgen van de afkoop wikkel je zelf af via jouw aangifte. Daarnaast betaal je een boete van maximaal 20,00% over je afkoopbedrag aan de belastingdienst. Meer over de hoogte van zogenaamde revisierente hier. Is je ZZP Pensioen minder dan €4.607,00 dan houden wij 37,07% inkomstenbelasting in. En hoef je geen boete te betalen.

Wanneer is er sprake van een grote lijfrente?

We spreken van een kleine lijfrente als je totale lijfrentekapitaal onder een bedrag van €4.607,00 in 2022 uitkomt. Komt jouw totale lijfrentekapitaal boven dit bedrag uit? Dan spreken we van een grote lijfrente.

Beleggen

CLOSED
Waar vind ik de beleggingsresultaten?

De beleggingsresultaten van het ZZP Pensioen kun je op deze pagina bekijken.

Wat is netting?

Wanneer je geld inlegt in of weghaalt uit een beleggingsfonds, betaal je toe- en uittreed kosten. Deze kosten kunnen elkaar ook opheffen. Wij trekken de aankopen en verkopen op dezelfde dag namelijk van elkaar af om zo transactiekosten te besparen. Dit wordt “netting” genoemd. Het komt dus voor, dat er in het geheel geen of zeer weinig toe- of uittredingskosten worden ingehouden. Van deze kosten gaat overigens niets naar ZZP Pensioen toe. Wij gebruiken deze kosten uitsluitend voor de kosten die we maken voor het aan- en verkopen van beleggingen via handelsplatformen, brokers of banken. Wat er overblijft van deze kosten, gaat terug de beleggingsfondsen in. Dit komt dus ten goede aan de deelnemers. De ingelegde gelden worden één keer per maand belegd. Het één keer per maand aankopen en/of verkopen van beleggingen is goedkoper dan wanneer je dat iedere dag doet. De toe- en uittreedkosten zijn dan veel lager. En dat scheelt weer geld.

Wat zijn duurzame beleggingen?

Duurzame beleggingen zijn erop gericht een financieel rendement te combineren met een positieve impact op samenleving en milieu. Verantwoord beleggen betekent niet zonder meer dat beleggers hun financiële doelen moeten bijstellen. De duurzame fondsen van BlackRock, waar wij mee beleggen, zijn ontworpen om een rendement te bieden dat overeenkomt met dat van traditionele fondsen, aangevuld met maatschappelijk verantwoorde doelstellingen.

Word je ZZP Pensioen verantwoord belegd?

Ja, sinds oktober 2017 beleggen we in ESG aandelen. ESG is een afkorting voor Environmental Social en Governance en staat voor maatschappelijk verantwoord beleggen. SRI (Social Responsible Investments) heeft dezelfde betekenis.

Waarom verantwoord beleggen?

a.s.r beschouwt duurzaam beleggen als de nieuwe standaard. De voornaamste prioriteit voor je ZZP Pensioen blijft een betaalbaar pensioen met het best mogelijke rendement. En binnen deze kaders is het nu mogelijk om ook duurzaam en verantwoord te beleggen.

Welke fondsen zijn verduurzaamd in oktober 2017?

Het Global Equity Fund is in oktober 2017 vervangen door het Global Equity SRI fund. Dit deelfonds bestaat uit onderstaande beleggingsfondsen:

 i.       Blackrock iShares MSCI SRI developed markets en

 ii.      Blackrock iShares MSCI SRI emerging markets

Waarom met beleggen pensioen opbouwen?

Vanwege de huidige lage rente is pensioen opbouwen door te sparen nauwelijks interessant. Beleggen kan op lange termijn een hoger rendement opleveren.

Maar hoe zit het met de risico’s? Bij ZZP Pensioen gaan we voorzichtig om met de risico’s die gepaard gaan met beleggen. Dit doen we aan door jouw beleggingen te spreiding over meerdere fondsen. Daarnaast bouwen we het belegging risico af naarmate je dichter bij je pensioendatum komt. Dat heet lifecycle beleggen.

Waar vind ik de verdeling van de Global Funds over de deelfondsen?

Deze verdeling vind je terug in art. 4.6 van het Prospectus.

 

Kwalificeert een “fonds voor gemene rekening” zoals ZZP Pensioen als maatschap?

Een fonds voor gemene rekening (FGR) heeft geen rechtspersoonlijkheid en kan worden gezien als een contract tussen de betrokken partijen (beheerder, juridisch eigenaar en de participanten). In de voorwaarden is vastgelegd dat het ZZP Paraplufonds, en de deelfondsen NIET kwalificeren als een maatschap, VOF of CV is.

Echter in de juridische wereld wordt gediscussieerd over de juridische kwalificatie van de FGR. Er zijn in deze discussie stemmen die vinden dat de FGR als maatschap zou moeten kwalificeren. Echter dit is géén geldend recht op dit moment. Voor het geval dat de wetgever ooit in de toekomst het “fonds voor gemene rekening” zou besluiten te laten kwalificeren als maatschap, dan wijzen de voorwaarden er (alvast) op dat dit als dan impact kan hebben op het vraagstuk van de aansprakelijkheid.

Het vraagstuk rondom de kwalificatie van de FGR heeft namelijk impact op de aansprakelijkheid. Nu zin de unithouders niet aansprakelijk voor de verplichtingen van de beheerder en de juridisch eigenaar. De unithouder hoeft dan ook nooit meer bij te dragen in eventuele verliezen van een deelfonds dan tot het bedrag van zijn/haar inleg. In geval van een maatschap kan dat echter anders zijn.

 

 

 

Pensioendatum wijzigen

CLOSED
Hoe wijzig ik mijn pensioendatum?

Als gevolg van de beëindiging van je ZZP Pensioen per 1 januari 2023 hoef je een wijziging van je pensioendatum alleen nog maar aan ons door te geven als je een lijfrente-uitkering wilt aankopen voor 1 januari 2023. Geef deze wijziging van je pensioendatum en verzoek tot het periodiek laten uitkeren van je ZZP Pensioen door via de mail: info@zzppensioen.nl.

Wat gebeurt als ik mijn einddatum uitstel?

Als gevolg van de beëindiging van je ZZP Pensioen per 1 januari 2023 hoef je een wijziging van je pensioendatum in een datum na 1 januari 2023 niet meer aan ons door te geven. Geef je nieuwe pensioendatum wel aan bij de nieuwe aanbieder van je lijfrenteproduct. Ligt je huidige pensioendatum voor 1 januari 2023 dan kun je die bij ons nog uitstellen tot de gekozen nieuwe datum. Stuur daarvoor een e-mail naar info@zzppensioen.nl

Wat gebeurt er na mijn pensioendatum als ik mijn ZZP Pensioen nog niet laat uitkeren?

Dan wordt je ZZP Pensioen na de einddatum alleen belegt als je jouw pensioendatum uitstelt. Tot 3 maanden voordat je je nieuwe pensioendatum bereikt kun je deze aanpassen in jouw pensioenportaal. Wil je binnen 3 maanden de pensioendatum wijzigen? Pas dan niet alleen je pensioendatum in jouw pensioenportaal aan, maar geef dit ook aan via de mail: info@zzppensioen.nl.

Welke uitkeringsmogelijkheden heb ik op mijn pensioendatum?

Jouw ZZP Pensioenbelegging beëindigen we op je pensioendatum. Drie maanden voor je pensioendatum informeren we je over je uitkeringsmogelijkheden en vragen we je een keuze te maken.

Heb je een vraag?

Stuur je bericht naar info@zzppensioen.nl. Om je sneller te kunnen helpen vragen we om je naam en deelnemersnummer en/of geboortedatum in je bericht te vermelden.

Liever persoonlijk contact?

Geen probleem. Bel ons dan op onderstaand nummer en we helpen je graag verder.