10 januari 2020

10 januari 2020

Wijziging benchmark aandelenfondsen

Eind november is de benchmark voor beide aandelenfondsen aangepast door onze externe vermogensbeheerder BlackRock. Voorheen volgde het wereldwijde aandelenfonds de MSCI World SRI Select Index, deze is inmiddels vervangen door MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index.

Het doel van deze benchmarkwijziging is het verlagen van concentratierisico en het vergroten van de focus op milieuaspecten in de aandelenindex.

Het lagere concentratierisico wordt gerealiseerd als gevolg van een zogenoemde “issuer cap” van 5%. Dit betekent dat een individueel bedrijf voor maximaal 5% onderdeel mag uitmaken van de totale index. In beide vorige benchmarks was er geen issuer cap.

Ook op het gebied van milieu worden de vereisten strenger. Naast de acht reeds uitgesloten industrieën worden in de nieuwe benchmark ook bedrijven uitgesloten die te veel (volgens MSCI maatstaven) betrokken zijn bij steenkool, oliezanden en onconventionele olie- en gaswinning. Ook bedrijven die betrokken zijn bij conventionele olie- en gaswinning worden uitgesloten van de index indien ze minder omzet halen uit duurzame energiebronnen en alternatieve brandstoffen dan vereist (volgens MSCI maatstaven).

Op deze manier blijven de aandelenfondsen “best-in-class” op gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen en wordt tegemoet gekomen aan de toenemende (maatschappelijke) aandacht voor milieukwesties.

We sluiten hiermee aan bij onze doelstelling om vermogensgroei op de lange termijn te realiseren en zo de pensioenwaarde voor onze klanten te verhogen.