11 april 2017

11 april 2017

Zo kijken ZZP’ers mee met het ZZP Pensioen

Ideeën, tips, adviezen. De deelnemersraad helpt met de ontwikkeling van het ZZP Pensioen. Als klankbord en adviseur. Gevraagd en ongevraagd. Met als doel: wensen en behoeften van bestaande en toekomstige deelnemers voor het voetlicht brengen.

Sinds vorig jaar heeft ZZP Pensioen een deelnemersraad, bestaande uit vijf ZZP’ers. Met als doel de wensen en behoeften van bestaande en toekomstige deelnemers onder de aandacht brengen. Als klankbord bij nieuwe ontwikkelingen of producten bijvoorbeeld. Of als adviseur over hoe de informatievoorziening richting deelnemers beter kan. ‘We zijn de oren en ogen van pensioenbewuste ZZP’ers’, zegt pensioenjournalist Frank van Alphen, sinds de start actief in de deelnemersraad. ‘Bij het bestuur van ZZP Pensioen, bestaande uit vertegenwoordigers van de vier zelfstandigenorganisaties die het ZZP Pensioen mede hebben opgezet, kaarten we zaken aan en denken mee over productontwikkeling. Het bestuur kijkt vervolgens met Loyalis wat wel en niet mogelijk is.

Het merendeel van de zelfstandigen zet geen geld opzij voor later, aldus Van Alphen Vaak omdat ze beleggen maar eng vinden. Terwijl  wij als deelnemersraad beleggen via een individuele pensioenvoorziening voor veel zelfstandigen zien als een logisch onderdeel van een goed aanvullend pensioen. Door een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van het ZZP Pensioen – met onze expertise en ervaring als zelfstandige – kunnen we in de toekomst wellicht meer ZZP’ers bereiken. En het belang van pensioenopbouw aantonen.’

 

Wel of geen gegarandeerde uitkering?

Nederland telt ongeveer een miljoen zelfstandigen. Slechts een klein deel zet geld opzij voor pensioen. Van Alphen: ‘Een belangrijke reden is dat ze bang zijn hun inleg kwijt te raken. Het zou mooi zijn als we met een garantiestelling – in ieder geval 90% inleg terug bijvoorbeeld – meer zelfstandigen bereiken en de beleggingsvrees wegnemen. Daar  wordt onderzoek naar gedaan. Wij kijken dan bijvoorbeeld naar kosten en of het product niet te complex wordt. We denken vanuit de deelnemer, niet uit commercieel belang.’

 

Hoe zit het met duurzaam beleggen?

Ander thema: duurzaam beleggen. Van Alphen: ‘Dit onderwerp staat bij ZZP Pensioen niet op de voorgrond. Terwijl veel deelnemers wel bezig zijn met duurzaamheid. Dat geven we aan.’ Voor een zo goed mogelijke pensioenuitkering maakt ZZP Pensioen gebruik van belegger Blackrock, die is aangesloten bij Principles for Responsible Investment (RPI) van de Verenigde Naties, het netwerk van financiële instellingen dat belegt met aandacht voor mens, milieu en maatschappij. ZZP Pensioen kan zelf nog geen individuele bedrijven selecteren op duurzaamheid. Loyalis belegt niet in producten die bij Nederlandse of internationale wet verboden zijn.  Van Alphen: ‘Gaat dat ver genoeg? Dat bespreken we met het bestuur van ZZP Pensioen.’

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers

Veel ZZP’ers sluiten geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af, constateert Van Alphen. Producten zijn ingewikkeld, prijzig of bieden onvoldoende dekking. Werknemers in vaste dienst betalen via de werkgever maandelijks wel een AOV-premie. ‘Zelfstandigen hoor ik zeggen: ik ben nooit ziek. Prachtig. Alleen, het risico bestaat dat je door ziekte of een ongeval een tijd niet kunt werken en geen inkomen hebt. Wellicht valt een product te bedenken dat beter aansluit bij de behoeftes van zelfstandigen.’