Veelgestelde vragen beëindiging ZZP Pensioen

Onlangs hebben we al onze klanten via een opzegbrief geïnformeerd dat ZZP Pensioen per 31 december 2022 gaat stoppen. In je ZZP Pensioenportaal vind je meer informatie over de beëindiging. Zijn er toch nog punten onduidelijk voor je? Kijk dan hieronder naar de veelgestelde vragen over het stoppen van ZZP Pensioen.

Beëindiging ZZP Pensioen

CLOSED
Waarom stopt ZZP Pensioen?
Bij a.s.r. vinden we duurzaam verzekeren en beleggen belangrijk. ZZP Pensioen voldoet niet meer aan de eisen die we daaraan stellen. Daarnaast hebben we te maken met een wijziging in de administratie, waardoor we de dienstverlening niet langer kunnen aanbieden in de huidige vorm.
Wat is de juridische basis voor de opzegging? Waar staat dat in de voorwaarden?

De opzegging gebeurt op basis van artikel 8.1 en 8.2 van Het Reglement. Hierin staat het volgende.
Artikel 8.1: De Overeenkomst kan te allen tijde met onmiddellijke ingang worden beëindigd: (a) als daartoe een schriftelijke rechtsgeldig ondertekende opdracht door de Deelnemer door ASR Vermogensbeheer N.V. is ontvangen; of (b)
door opzegging door ASR Vermogensbeheer N.V.
Artikel 8.2: Ingeval de Overeenkomst wordt opgezegd door ASR Vermogensbeheer N.V., zal zij op verzoek van de Deelnemer, de reden voor de opzegging mededelen. In geval van een voorgenomen beëindiging van de activiteiten van ASR
Vermogensbeheer N.V., zal de Deelnemer ten minste een periode van 2 maanden gegeven worden ter overdracht van zijn tegoed overeenkomstig artikel 10. “

Tot wanneer kan ik geld storten op mijn beleggingsrekening?

Je kunt tot en met 22 november 2022 geld storten op je beleggingsrekening. Daarna kunnen wij jouw storting niet meer verwerken en wordt deze teruggestort op jouw rekeningnummer.

Ik heb geen communicatie over de opzegging ontvangen. Wat is er wanneer verzonden?

De opzegbrief zou je op 8 september moeten hebben ontvangen als je adres in je ZZP Pensioenportaal juist is. Daarnaast hebben we op 8 september ook een e-mail gestuurd naar het bij ons bekende e-mailadres. Als wij de opzegbrief en de e-mail retour krijgen, proberen we je telefonisch te bereiken.

Kan ik een kopie krijgen van de verzonden brieven en e-mails?
Per e-mail hebben we je laten weten dat de opzegbrief ook digitaal in je ZZP Pensioenportaal te vinden is. Deze brief, en andere e-mails, kan je zelf via je browser- of e-mailprogramma als kopie printen of opslaan op je computer.
Ik ben het niet eens met de opzegging. Hoe kan ik een klacht indienen?

Vaak is een gesprek met onze klantenservice voldoende om jouw onvrede te uiten en eventueel weg te nemen. Onze medewerkers lossen graag samen met jou het probleem op. Wil je toch een klacht indienen? Dit doe je officieel via: https://www.asr.nl/over-asr/klachtenformulier

Hoe lang bewaren jullie mijn persoonsgegevens nadat het product is beëindigd?
Wij hebben een wettelijke bewaarplicht van 5 jaar.
Is de opzegging ook besproken met ZZP vertegenwoordigers? Wat is hun standpunt hierin?
De reactie van de deelnemersraad is te lezen in de e-mail over de beëindiging die alle klanten van ZZP Pensioen hebben ontvangen. Deze e-mail is verstuurd op 8 september 2022.
Waarom is de dienstverlening op zo een korte termijn opgezegd?

Op grond van Het Reglement informeren we je ten minste twee maanden van tevoren over de beëindiging van onze dienstverlening. We hebben ervoor gekozen om je eerder te informeren.

Wat is de planning? Voor wanneer moet ik reageren?

ZZP Pensioen stopt op 31 december 2022 met haar dienstverlening. Je hebt tot uiterlijk 15 december 2022 de tijd om te kiezen wat er met je opgebouwde vermogen gebeurt. Je keuze geef je aan ons door via je ZZP Pensioenportaal.

Eerder dit jaar heb ik mij moeten identificeren. Nu stopt ZZP Pensioen. Waarom was de identificatie nodig?
De identificatie is wettelijk verplicht en staat los van de beëindiging van ZZP Pensioen.
Wanneer ontvang ik een jaaropgave?

Je fiscale jaaropgave over 2022 sturen wij je in januari 2023 per mail. In deze jaaropgave staat het totale bedrag dat je hebt ingelegd in je ZZP Pensioen van het afgelopen jaar.

Overstap naar Persoonlijk pensioen

CLOSED
Is er een passendheidstoets nodig?

Ja, je moet net als bij de aanmelding voor ZZP Pensioen een passendheidstoets maken bij Persoonlijk pensioen.

Waarom wordt mijn kapitaal niet automatisch overgedragen naar Persoonlijk pensioen van ASR Vooruit B.V.?

Persoonlijk pensioen en ZZP Pensioen zijn beide onderdeel van a.s.r. Omdat het twee verschillende juridische entiteiten met verschillende vergunningen en verschillende lijfrenteproducten zijn, is een automatische overgang wettelijk niet mogelijk. Bovendien vinden wij het belangrijk dat je zelf een keuze kunt maken wat er met jouw opgebouwde lijfrentekapitaal moet gebeuren nu wij het product éénzijdig stopzetten.

Zijn er kosten verbonden aan de overstap naar Persoonlijk pensioen van ASR Vooruit B.V.?

Ja, net als bij andere aanbieders zijn er aan een overstap naar Persoonlijk pensioen kosten verbonden. Bekijk op de informatiepagina van Persoonlijk pensioen op de website van asr welke kosten ASR Vooruit B.V. hanteert.

Kan ik mijn zakelijke rekening die aan ZZP Pensioen is gekoppeld ook gebruiken voor Persoonlijk pensioen?

Persoonlijk pensioen hanteert een ander beleid dan ZZP Pensioen en accepteert alleen privé-bankrekeningnummers. Je kan geen rekening openen met een zakelijk rekeningnummer. Het mag wel een rekeningnummer zijn dat hoort bij een en/of-rekening.

Kosten

CLOSED
Rekent ZZP Pensioen kosten voor het stopzetten van de dienstverlening?
Nee, je betaalt geen kosten voor het stopzetten van de dienstverlening. En de transactiekosten voor de verkoop van jouw beleggingen hoef je niet te betalen.
Betaal ik transactiekosten voor de verkoop van mijn beleggingen bij de beëindiging van mijn ZZP Pensioen?

Nee, omdat wij je ZZP Pensioen éénzijdig opzeggen, betaal jij géén transactiekosten voor de verkoop van je beleggingen.

Wanneer worden mijn jaarlijkse beheerskosten (€ 35,- per jaar) stopgezet?
Vanaf september 2022 betaal je geen beheerkosten meer. De eventueel te veel betaalde kosten over 2022 boeken wij terug op jouw ZZP Pensioenrekening. Dit zie je terug in je ZZP Pensioenportaal.
Gaat het mij geld kosten om over te stappen naar een alternatief? Zo ja, vergoedt ZZP Pensioen dat voor mij? Bijvoorbeeld de aankoopkosten bij een andere aanbieder.
ZZP Pensioen vergoedt de verkoopkosten van je beleggingen als je jouw opgebouwde kapitaal overdraagt naar een andere aanbieder. De aankoopkosten van je nieuwe product betaal je zelf. Deze en eventuele andere kosten verschillen per aanbieder.
Heb ik (fiscale) schade door het stopzetten?

Bij een kapitaaloverdracht naar een ander lijfrenteproduct verandert er niets aan je situatie voor de Belastingdienst. Een kapitaaloverdracht heeft dan ook geen fiscale gevolgen. Wel kan het zo zijn dat een andere lijfrente-aanbieder hogere kosten rekent dan ZZP Pensioen. Als je kiest voor het afkopen van je kapitaal heeft dit wel fiscale gevolgen.

Duurzaamheid

CLOSED
Wat is het verschil in duurzaamheid tussen de fondsen van ZZP Pensioen en Persoonlijk pensioen?

Alle fondsen van Persoonlijk pensioen voldoen aan de ESG-criteria. Dat is niet (volledig) het geval bij ZZP Pensioen. Lees meer over duurzaam beleggen bij ASR Vooruit B.V.

Wat ziijn ESG-fondsen?
Deze fondsen voldoen aan ESG-criteria. ‘ESG’ staat voor Environmental, Social en Governance, ofwel milieu, mens en goed bestuur. Deze criteria zijn gebaseerd op internationale verdragen, aanbevelingen en richtlijnen van internationale organisaties zoals de EU en VN. Door ESG-criteria aan te houden, investeert men toekomstbestendig en op een maatschappelijk verantwoorde manier.
Voldoen alle fondsen bij ASR Vooruit B.V. aan de ESG-criteria?

Ja, alle fondsen bij ASR Vooruit B.V. voldoen aan de ESG-criteria. Lees meer over duurzaam beleggen bij ASR Vooruit B.V.

ZZP Pensioen kan toch ook de fondsen aanpassen aan de duurzaamheidscriteria van a.s.r.? Waarom is daar niet voor gekozen?

Omdat ZZP Pensioen is overgenomen van Loyalis, is het niet mogelijk om de fondsen aan te passen aan het duurzaamheidsbeleid van a.s.r. Dit komt doordat er regels verbonden zijn aan de overname.

Kunnen jullie concreter aangeven in welke fondsen ASR Vooruit B.V. belegt?

Bekijk hier hoe ASR Vooruit B.V. duurzaam belegt en lees op deze pagina meer over de concrete fondsen waarin belegd wordt.

Waarom heeft ZZP Pensioen zelf niet op duurzaamheid ingezet?
ZZP Pensioen belegt ook op een verantwoorde en duurzame manier. ASR Vooruit B.V. houdt echter een strenger duuzaamheidsbeleid aan waardoor alle fondsen van Persoonlijk pensioen aan ESG-criteria voldoen. Bij ZZP Pensioen is dit niet (volledig) het geval.

Klantenservice

CLOSED
Hoe kan ik ZZP Pensioen bereiken als ik een vraag heb?

Je kunt ZZP Pensioen telefonisch bereiken via 045 – 645 93 70. Of stuur een e-mail naar: info@zzppensioen.nl

Ik heb een aantal keer gebeld, maar kan jullie niet bereiken. Wanneer zijn jullie bereikbaar?

Wij zijn bereikbaar van 8:30 tot 17:30 uur. Als het erg druk is, neemt een a.s.r.-collega op en maakt een terugbelafspraak. Wij bellen je dan zo snel mogelijk terug.

Waar kan ik in de toekomst terecht met vragen over mijn oude ZZP Pensioen?

Ook in de toekomst kun je je vraag sturen naar: info@zzppensioen.nl

Je keuzemogelijkheden

CLOSED
Wat moet ik kiezen?

Je hebt de keuze om je opgebouwde kapitaal over te dragen naar een ander lijfrenteproduct of het af te kopen met fiscale gevolgen. Als je bijna je pensioenleeftijd bereikt, kan je er ook voor kiezen om een periodieke lijfrente-uitkering aan te kopen. Wij informeren je alleen over de keuzes die je hebt, maar geven geen advies. We geloven namelijk in de kracht van onafhankelijke adviseurs. Een adviseur die jou persoonlijk spreekt, die jou vragen stelt en ziet hoe jij reageert, kan veel beter inschatten waar jij behoefte aan hebt. Bekijk hier onafhankelijke adviseurs.

Geven jullie advies om mij te helpen in mijn keuze?

We mogen je geen advies geven. Bekijk hier onafhankelijke adviseurs.

Hoe kan ik advies krijgen? Vergoeden jullie de advieskosten?
Een financieel adviseur of een pensioenadviseur kan je van advies voorzien. De kosten hiervan worden niet vergoed.
Kan ik overstappen naar een lijfrenteproduct binnen a.s.r.?
Binnen a.s.r. is er de mogelijkheid om je opgebouwde kapitaal over te dragen naar Persoonlijk pensioen van ASR Vooruit B.V. Hieronder lees je meer over dit product.
Ben ik vrij in mijn keuze? Of zit ik vast aan a.s.r.?
Je zit niet vast aan a.s.r. Je kunt ook kiezen voor een andere aanbieder van een lijfrenteproduct.
Hoe kan ik gebruikmaken van de alternatieven? Wat moet ik daarvoor doen?

Kies in dat geval voor een kapitaaloverdracht buiten a.s.r. Oriënteer je wel goed welk product het beste bij je past. Wij mogen hierover geen advies geven. Bekijk hier onafhankelijke adviseurs.

Wat als ik geen lijfrentekapitaal heb opgebouwd?

In dat geval hoef je geen keuze te maken. Was je van plan dit jaar te storten? Als je een rekening opent bij een nieuwe lijfrente-aanbieder, kan je daar verdergaan met het opbouwen van je lijfrentekapitaal. Wil je overstappen naar Persoonlijk pensioen van a.s.r.? Wacht dan tot het einde van dit jaar totdat Persoonlijk pensioen voor iedereen beschikbaar is. Of stort gelijk een bedrag op je ZZP Pensioenrekening en maak vervolgens een keuze voor kapitaaloverdracht naar Persoonlijk pensioen in je persoonlijke portaal.

Wat gebeurt er als ik geen keuze maak?

Let op: maak je geen keuze tot en met 30 november 2022? Dan wordt je opgebouwde lijfrentekapitaal door ons afgekocht. In dit geval zijn wij wettelijk verplicht maximaal 52% loonheffing in te houden en ben je mogelijk ook revisierente aan de Belastingdienst verschuldigd.

Ik heb mijn keuze gemaakt. Wat nu?

Wij werken met vaste maandelijkse handelsdagen. Dit betekent dat we jouw beleggingen op een vaste dag in de maand verkopen. Hieronder vind je een overzicht met de handelsdagen.

 

Je hebt je keuze gemaakt Dan verkopen wij jouw beleggingen op: De verkoopopbrengsten (jouw opgebouwde kapitaal) boeken we over naar je nieuwe aanbieder of je bankrekening, uiterlijk op:
Van 1 september 2022 tot en met 15 september 2022 3 oktober 2022 18 oktober 2022
Van 16 september 2022 tot en met 13 oktober 2022 1 november 2022 17 november 2022
Van 14 oktober 2022 tot en met 14 november 2022 1 december 2022 19 december 2022
Van 15 november 2022 tot en met 15 december 2022 2 januari 2023 18 januari 2023

Persoonlijk pensioen

CLOSED
Wie is ASR Vooruit B.V.?
ASR Vooruit B.V. is een 100% dochteronderneming van ASR Nederland N.V. ASR Vooruit B.V. biedt het lijfrenteproduct Persoonlijk pensioen aan. Dit is net als ZZP Pensioen een lijfrenteproduct binnen a.s.r. Je hebt de keuze om jouw opgebouwde kapitaal bij ZZP Pensioen over te dragen naar Persoonlijk pensioen van ASR Vooruit B.V.
Welke dienstverlening biedt ASR Vooruit B.V.?

ASR Vooruit B.V. biedt met Persoonlijk pensioen execution only dienstverlening. Dat wil zeggen dat zij jou niet adviseren.

Wat is het verschil in de fondsen van Persoonlijk pensioen en van ZZP Pensioen?

Alle fondsen bij Persoonlijk pensioen voldoen aan de ESG-criteria die zien op duurzaamheid. Dit is niet (volledig) het geval bij ZZP Pensioen. Lees meer over duurzaam beleggen bij ASR Vooruit B.V.

Ik wil naar Persoonlijk pensioen van ASR Vooruit B.V. Welk beleggingsfonds moet ik kiezen?
Bekijk in dit overzicht welke fondsen van Persoonlijk pensioen overeenkomen met die van ZZP Pensioen. We mogen je geen advies geven over welk fonds je het beste kan kiezen. Bekijk hier onafhankelijke adviseurs.
Biedt Persoonlijk pensioen van ASR Vooruit B.V. life cycle beleggen aan? Hoe kan ik voor risicoafbouw zorgen?

Persoonlijk pensioen biedt je een vrije keuze in beleggingsfondsen. Dit betekent dat je zelf verantwoordelijk bent voor het kiezen van een fonds en de afbouw van je beleggingsrisico. Dit doe je bijvoorbeeld door in een minder risicovol fonds te beleggen naarmate je pensioenleeftijd nadert.

Is er een verschil in kosten tussen Persoonlijk pensioen en ZZP Pensioen?

Ja. Alle verschillen zie je in je ZZP Pensioenportaal wanneer je wilt kiezen wat er met je opgebouwde kapitaal gebeurt.

Werkt het inloggen bij Persoonlijk pensioen ook met two-factor authenticatie?
Ja, het inloggen bij Persoonlijk pensioen vindt ook plaats via two-factor authenticatie. Bij ZZP Pensioen werd hier een authenticator-app voor gebruikt en bij Persoonlijk pensioen gebeurt dit via een sms.
Wat zijn de verschillen in de vergunningen tussen ASR Vermogensbeheer N.V. en ASR Vooruit B.V.
ASR Vermogensbeheer N.V. (eigenaar van ZZP Pensioen) heeft een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen en ASR Vooruit B.V. (eigenaar van Persoonlijk pensioen) heeft een vergunning als beleggingsonderneming.
Is er een inlegverplichting bij Persoonlijk pensioen?

Bij Persoonlijk Pensioen bepaal je zelf óf, hoeveel en wanneer je geld inlegt. Zo kun je er voor kiezen om op een vast moment een bedrag te storten door middel van een periodieke inleg. Op die manier beleg je automatisch voor je pensioen. Een periodieke inleg kan ook ieder kwartaal of ieder jaar en je kunt er altijd weer mee stoppen of het bedrag aanpassen. Je kunt natuurlijk ook een eenmalige inleg doen. Je kunt al inleggen vanaf € 50.

Afkoop

CLOSED
Waarom moet ik belasting betalen bij afkoop?
De bedragen die je op jouw beleggingsrekening hebt gestort, zijn aftrekbaar in box 1. Je betaalt pas belasting over de lijfrente-uitkeringen die je na je pensioenleeftijd met je lijfrentekapitaal aankoopt. Bij een afkoop neem je voor je pensioendatum in één keer je opgebouwde kapitaal op. Omdat je dit eerder doet dan de bedoeling is, zijn wij verplicht om over je afgekochte kapitaal loonheffing in te houden. Het is daarnaast mogelijk dat de Belastingdienst een boete oplegt, revisierente genoemd.
Hoe worden de inhoudingen berekend?
Op een afkoopbedrag tot € 4.607,- wordt 37,07% loonheffing ingehouden. Vanaf € 4.607,- is dit 52%.

Fiscale gevolgen

CLOSED
Wat zijn de fiscale gevolgen voor mij als ik overstap naar een andere aanbieder, ook als dit binnen a.s.r. is?
De overstap van ZZP Pensioen naar een andere aanbieder heeft fiscaal geen gevolgen. Dit betekent dat er wat de Belastingdienst betreft niets wijzigt in je situatie.
Wat zijn de fiscale gevolgen voor mij als ik mijn lijfrentekapitaal afkoop?

Op een afkoopbedrag tot € 4.607,- wordt 37,07% loonheffing ingehouden. Vanaf € 4.607,- is dit 52%. Daarnaast ben je eventueel een boete (revisierente) verschuldigd aan de Belastingdienst van maximaal 20%.

Wat zijn de fiscale gevolgen voor mij als ik niets doe?

Maak je geen keuze tot en met 15 december 2022? Dan wordt je opgebouwde lijfrentekapitaal door ons afgekocht. In dit geval zijn wij wettelijk verplicht maximaal 52% loonheffing in te houden en ben je mogelijk ook revisierente aan de Belastingdienst verschuldigd.

Wat kan ik doen om de fiscale gevolgen te voorkomen?

Je kunt tot en met 15 december 2022 de keuze maken om je opgebouwde kapitaal over te dragen naar een ander lijfrenteproduct.

Wat gebeurt er met mijn jaar- of reserveringsruimte bij de overstap naar een andere lijfrenteaanbieder?

Als je de jaar- en/of reserveringsruimte nog niet (volledig) hebt benut bij ZZP Pensioen of andere lijfrenteproducten, dan is het mogelijk om dit kalenderjaar nog bij een andere aanbieder te storten. Houd er rekening mee dat stortingen die je dit jaar al hebt gedaan bij ZZP Pensioen en/of andere lijfrenteproducten meetellen in de ruimte die je nog over hebt.

Woonplaats in het buitenland

CLOSED
Waarom mag ik niet meer storten dan mijn ZZP Pensioen-kapitaal bij ASR Vooruit B.V.?
ASR Vooruit B.V. accepteert geen stortingen van klanten die niet in Nederland wonen. Het is in dat geval alleen mogelijk om te beleggen met het kapitaal wat je overdraagt vanuit ZZP Pensioen.
Bij ASR Vooruit B.V. kan ik niet meer storten omdat ik in het buitenland woon. Hoe kan ik dit oplossen?
Zolang je in het buitenland woont is het niet mogelijk om extra te storten op je beleggingsrekening. Wil je dit wel, kijk dan of andere lijfrente-aanbieders dit wel toelaten.

Beleggingen

CLOSED
Er zijn dit jaar dalende beurskoersen. Stopt ZZP Pensioen om deze reden?
Dalende beurskoersen zijn niet te voorzien en spelen geen rol in de besluitvorming over het beëindigen van ZZP Pensioen.
Waarom worden mijn beleggingen later verkocht nadat ik een keuze heb gemaakt?
ZZP Pensioen werkt met vaste handelsdagen. Dit betekent dat we jouw beleggingen op één vaste dag in de maand kunnen verkopen. Bekijk hier het overzicht van onze maandelijkse handelsdagen.

ZZP Pensioenportaal

CLOSED
Tot wanneer is het portaal voor mij beschikbaar?

Het portaal van ZZP Pensioen blijft tot 1 april 2023 beschikbaar.

Hoe kan ik mijn gegevens in de toekomst nog inzien?
De gegevens die in het dossier van je ZZP Pensioenportaal staan, worden opgeslagen in een centraal archief bij a.s.r. Een beperkt aantal medewerkers van a.s.r. kan op jouw verzoek deze gegevens inzien en toesturen. Je kunt er ook voor kiezen deze gegevens uit je portaal te downloaden vóór het portaal gesloten wordt.
Moet ik door de beëindiging mijn pensioendatum wijzigen in het portaal?
Nee, je hoeft je pensioendatum niet te wijzigen naar aanleiding van de beëindiging van ZZP Pensioen.
Ik maak geen gebruik van authenticator apps. Hoe kan ik het proces van stopzetten afhandelen?

Onze klantenservice kan je helpen om je keuze door te geven zonder in te loggen in je ZZP Pensioenportaal. Neem hiervoor contact met ons op.

Aankoop periodieke uitkering

CLOSED
Ik wil een periodieke uitkering aankopen. Bij wie koop ik deze aan?
Je bent vrij in het kiezen van een aanbieder die het beste bij je past: een andere verzekeraar, een bank, een beleggingsinstelling of a.s.r. Het is wel belangrijk dat er een direct ingaande lijfrente wordt aangeboden.
Wat zijn de voorwaarden om een periodieke uitkering aan te kopen?
Als je voor je AOW-leeftijd een uitkering wilt aankopen, dan is de minimale uitkeringsduur het aantal jaren tot je AOW-leeftijd plus 20 jaar. Ben jij 60 jaar oud en is je AOW-leeftijd 66 jaar? De minimale uitkeringsduur van je lijfrente-uitkering is in dit geval 26 jaar. Vanaf je AOW-leeftijd is het mogelijk een tijdelijke uitkering van minimaal 5 jaar aan te kopen.

Heb je een vraag?

Stuur je bericht naar info@zzppensioen.nl. Om je sneller te kunnen helpen vragen we om je naam en deelnemersnummer en/of geboortedatum in je bericht te vermelden.

Liever persoonlijk contact?

Geen probleem. Bel ons dan op onderstaand nummer en we helpen je graag verder.