12 september 2016

12 september 2016

ZZP Pensioen vs. pensioenfonds

Nee, het ZZP Pensioen is geen pensioenfonds. Als ZZP’er betaal je bijvoorbeeld niet maandelijks een premie, zoals medewerkers in vaste dienst wel doen. En als je overlijdt krijgen jouw nabestaanden het geld dat jij hebt opgebouwd. Ons Nederlands pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers: basispensio

Pensioenopbouw voor ZZP’ers niet verplicht
Voor ZZP’ers is sparen voor de oudedag niet verplicht. Toch kan het slim zijn te kiezen voor een oudedagsvoorziening in de derde pijler, zodat je na pensionering kunt blijven leven zoals je nu doet. Voordeel van het ZZP Pensioen: je hoeft niet maandelijks een premie te betalen. Sterker nog, je bepaalt zelf wanneer je een bedrag inlegt en hoeveel. Flexibiliteit die past bij ondernemerschap.

Pensioengeld naar nabestaanden
Je kunt je als ZZP’er maximaal tien jaar aansluiten bij een pensioenfonds, mits je eerder in die branche werkte. Daar kleven wel nadelen aan. Stel, je overlijdt. Wat gebeurt er met jouw opgebouwde pensioen? Bij een pensioenfonds vervalt het bedrag dat je door de jaren heen hebt opgebouwd. Nabestaanden krijgen niets. Althans, als jouw partner niet geregistreerd staat bij het fonds of verzekeraar. Verschil met ZZP Pensioen: nabestaanden krijgen jouw opgebouwde pensioengeld altijd uitgekeerd.

Levenslange uitkering
Bij een pensioenfonds kunnen opbrengsten uit beleggingen tegenvallen. De kans bestaat dat pensioenuitkeringen gekort worden, zoals de laatste jaren vaak in het nieuws is. Dit heet afstempelen. Bij het ZZP Pensioen kunnen deelnemers kiezen voor een levenslange uitkering. Die duurt van de dag van pensionering tot overlijden. En, misschien wel het belangrijkste, die levenslange uitkering wordt niet gekort.

Beleggen als een pensioenfonds
Er zijn ook overeenkomsten tussen ZZP Pensioen en pensioenfondsen. Het beleggen van de inleg voor een hoger rendement bijvoorbeeld. Beleggingen worden gespreid zodat het beleggingsrisico afneemt. Ook wordt er minder risicovol belegd als de pensioendatum nadert.